ISO 14001’DE YAŞAM DÖNGÜSÜ

ISO 14001’de yaşam döngüsü yazımızda yaşam döngüsü yaklaşımının tanımı, 6R felsefesi, yaşam döngüsünün amaçları, yaşam döngüsünü yaklaşımının firmalara katkıları gibi birçok konu işlenmiştir. Aklınıza takılan soruları yorum alanından sorabilirsiniz.

Yaşam Döngüsü Yaklaşımı Tanımı      

Yaşam Döngüsü yaklaşımı, bir ürün, proses ya da hizmet için kullanılan enerji, ham madde ve bundan dolayı oluşan atık ve emisyonların çevresel etkilerini ve bu süreçte doğal kaynakların tüketimini ve çevresel iyileştirme fırsatlarını değerlendirerek faaliyetleri gerçekleştirme biçimidir.

ISO 14001’e Göre Yaşam Döngüsü Yaklaşımı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Madde 3.3.3’de de “Bir ürün veya hizmetin; hammadde alımından veya doğal kaynaktan üretiminden, nihai bertarafına kadar olan ardarda ve birbiri ile bağlantılı aşamaları” şeklinde tanımlanmıştır.

Yine ISO 14001:2015 standardına göre yaşam döngüsü aşamaları; hammadde alımı, tasarım, üretim, taşıma/teslimat, kullanım, yaşam sonu işlem ve nihai bertarafını içerir.

Yaşam Döngüsü Düşüncesinde 6 RE felsefesi

re-think (yeniden etraflıca düşünmek): ürün ve işlevi hakkında detaylı analiz yapmak,

re-duce (azaltmak): hammadde ve enerji sarfiyatını yaşam döngüsü boyunca azaltmak,

re-place (yerini değiştirmek/ikame): zararlı maddeler yerine daha az zararlı olanları kullanmak,

re-cycle (geri dönüşüm): geri kazanılabilecek materyallerin seçimi,

re-use (yeniden kullanım): ürünün tekrar kullanılabilecek şekilde üretilmesi,

re-pair (onarmak): onarıma(tamire) uygun üretmek.

Yaşam Döngüsünün Amaçları

Kaynak tüketiminin azaltılması, Çevresel salınımların dolayısıyla etkilerin azaltılması, Sosyal etmenlerin iyileştirilmesi ve/veya geliştirilmesi, Ekonomik ve çevresel faktörler arasındaki pozitif bağlantıları betimlemek ve vurgulamak gibi hususlar önemlidir.

Yaşam Döngüsü Yaklaşımın Firmalara Katkıları

Rekabet avantajı

Ürün kalitesinde iyileşme potansiyeli

Risk yönetiminin iyileşmesi

Kamuoyunda imaj geliştirme

Pazar payının artması, yeni iş fırsatları

Tedarik zincirinin yönetimi

EPD, Karbon etiketi, Eko etiketleme gibi ürün yaşam döngüsüne dayanan diğer konseptlere katılma fırsatı

Mevzuatlarla uyumluluk ve cezai yaptırımlarla karşılaşma riskinin azalması

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçin!

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.

İhtiyacınız Olan Çözümler İçin Hemen İletişime Geçiniz

Teklif Al

top