Amaç: ISO 17020 eğitimi ile ISO 17020 Akreditasyonu (Muayene Kuruluşları) standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Muayene kuruluşları akreditasyonu, ISO 9000 ve ISO/IEC Guide 39 üzerine kurulmuş bir standarttır. ISO 17020 Akreditasyon Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

İçerik:

 • Temel Kavramlar
  • Akreditasyon
  • Uygunluk Değerlendirme
  • Muayene
  • Belgelendirme
  • Üçüncü Taraf
  • Muayene Kuruluşları
  • Maddesel Analiz
   • İdari Kurallar
   • Bağımsızlık, Tarafsızlık Ve Dürüstlük
   • Gizlilik
   • Organizasyon Ve Yönetim
   • Kalite Yönetim Sistemi
   • Personel
   • Tesisler Ve Teçhizat
   • Muayene Yöntemleri Ve Prosedürleri
   • Muayene Edilecek Numuneler Ve Malzemeler
   • Kayıtlar
   • Muayene Raporları Ve Muayene Belgeleri
   • Taşeron Kullanımı
   • Şikayetler Ve İtirazlar
   • İşbirliği

Hedef Kitle: Kuruluşlarında ISO 17020 akreditasyonu şartlarını uygulamak, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen kişiler(Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar vb.)

Eğitim Yeri: Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top