Amaç: ISO 17020 eğitimi ile ISO 17020 Akreditasyonu (Muayene Kuruluşları) standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Muayene kuruluşları akreditasyonu, ISO 9000 ve ISO/IEC Guide 39 üzerine kurulmuş bir standarttır. ISO 17020 Akreditasyon Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

İçerik:

 • Temel Kavramlar
  • Akreditasyon
  • Uygunluk Değerlendirme
  • Muayene
  • Belgelendirme
  • Üçüncü Taraf
  • Muayene Kuruluşları
  • Maddesel Analiz
   • İdari Kurallar
   • Bağımsızlık, Tarafsızlık Ve Dürüstlük
   • Gizlilik
   • Organizasyon Ve Yönetim
   • Kalite Yönetim Sistemi
   • Personel
   • Tesisler Ve Teçhizat
   • Muayene Yöntemleri Ve Prosedürleri
   • Muayene Edilecek Numuneler Ve Malzemeler
   • Kayıtlar
   • Muayene Raporları Ve Muayene Belgeleri
   • Taşeron Kullanımı
   • Şikayetler Ve İtirazlar
   • İşbirliği

Hedef Kitle: Kuruluşlarında ISO 17020 akreditasyonu şartlarını uygulamak, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen kişiler(Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar vb.)

Eğitim Yeri: Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Kontenjan: Max 20 Kişi

Süre: 16 saat

top