Amaç: Satınalma Yönetimi Eğitimi ile işletmelerin ana süreçlerinden birisi olan satınalma süreci incelenerek daha verimli hale getirilmesi anlatılacaktır. Satınalma maliyetlerinin düşürülmesi, nihai ürünün maliyetlerini direkt etkilemektedir. Bununla birlikte sürdürülebilir tedarik zinciri için satınalma fonksiyonu eskisinden daha etkin olmalıdır. Amacımız modern iş dünyasının gereklerine uygun satınalmanın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili gerekli bilgiyi kazandırmaktır.

İçerik:

 • Satın almanın işletme içindeki rolü ve amaçları
 • Satın almanın stratejisi ve politikaları.
 • Gelişen dünya ekonomisinde satın alma fonksiyonundaki yeni eğilimler, gelecekteki satın almacı profili nasıl olacaktır?
 • Temel satın alma süreci.
 • Satın alma sürecinde evrak, işlem ve iş akışı.
 • Satın almanın lojistik ile ilişkileri.
 • Stok maliyetine giriş.
 • Stok maliyetleri sorumluluğunun tanımlanması.
 • Satın almada bilgisayardan yararlanma. İşletim programlarının satın alma ile ilişkileri.
 • Satın almanın organizasyon içindeki yeri. Çeşitli organizasyon uygulamaları.
 • Satın alma bölümünün organizasyonu.
 • Satın almanın kalite sorumluluğu.
 • Tedarikçi çeşitleri.
 • Tedarikçi ilişkileri ve değerlemesi.
 • Malzeme yönetimi ve planlama işbirliği.
 • Satın alma planlaması
 • Satın alma bütçesi.
 • Satın alma performansının ölçümü.
 • Satın almada maliyet düşürme yöntemleri
 • Stok maliyeti düşürme çalışmaları
 • Satın almada toplam kalite yönetimi.

Hedef Kitle: Kuruluşlarında satınalma yönetimi uygulamalarını daha etkin kullanmak isteyen, kariyerini farklı alandan bu alana kaydıracak profesyoneller, bu alanda kariyer elde etmek isteyen yeni mezunlar.

Eğitim Yeri: Satınalma Yönetimi Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top