Joint Commission International (JCI) Nedir ?

ABD’nde 1951 Yılında Kurulan Sağlık Kuruluşları Akreditasyonu Ortak Komisyonu (JCAHO) Bu Ülkede 15000’den Fazla Kuruluşu Denetliyor. Bu Kuruluşun Temel Amacı Topluma Verilen Sağlık Hizmetinin Güvenlik Ve Kalitesinin Sürekli Olarak Yükseltilmesi Ve Bu Alanda Oluşturulan Standartların Sağlık Kuruluşlarında Yerleştirilmesidir.

JCAHO’nun Uluslar Arası Dalı Olan Joint Commission International (JCI) İse 1997 Yılında Kurulmuş Olan Ve Bugün İtibariyle 60’dan Fazla Ülkede Sağlık Kuruluşlarını Denetleyerek Akredite Eden Bir Kuruluştur.JCI Akreditasyonu Özellikle Sağlık Kuruluşlarında Hasta Güvenliği, Tesis Güvenliği, Enfeksiyonların Önlenmesi, Yanlış Uygulamaların Önlenmesi, Hasta Ve Yakınlarının Korunması Ve Bilgilendirilmesi, Kişisel Hak Ve Gizliliklerin Korunması, Olumsuz Olayların Kayıt Altına Alınması Ve Sürekli İzlenerek Düzeltilmesi Gibi Konularda Standartlar Geliştirmekte Ve Sağlık Kuruluşlarının Bu Standartlara Uyumunu Denetleyip Başarılı Olanları Akredite Etmektir.

Hedefi “Joint Commission International Accreditation“ Olan Sağlık Kuruluşları İçin ISO 9001 Standartı Çok Uygun Bir Zemin Hazırlamaktadır. Bu Standart Şartlarını Etkin Olarak Uygulamak Sağlık Kuruluşlarına Ciddi İyileştirmeler Yapma Fırsatı Vermekte, Yasal Denetimlerde Kolay İlerleme Sağlamakta, Üst Düzey Çalışmalar İçin Uygun Şartların Temelinin Atılmasına Fırsat Vermekte, Hasta Haklarının En İyi Şartlara Gelmesini Mümkün Kılmakta Ve Kuruluşa Büyük Katma Değerler Sağlamaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Hastanelerin Akreditasyon Sürecine Hazırlanmalarını Sağlamak Amacını Da Taşıyan Bir Mevzuatı Yürürlüğe Koymuştur.“Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesi“ İçerisinde JCI’nın Hastane Akreditasyon Standartlarından Yararlanılarak Hazırlanan Kalite Geliştirme Ve Değerlendirme Kriterleri Yer Almaktadır. Bu Yönerge Hastanelerimizin Sağlık Akreditasyon Sistemine Hazırlanmalarını Sağlayacaktır. Şu An Sağlık Bakanlığına Bağlı Tüm Hastaneler Kurumsal Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesinde Tanımlanan Kriterleri Yerine Getirmek Ve Kriterler Doğrultusunda Yapılanmak Üzere Çalışmalarını Sürdürmektedir.

Tags

İhtiyacınız Olan Çözümler İçin Hemen İletişime Geçiniz

Teklif Al

top