Amaç: OHSAS 18001 eğitimi ile OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. İGYS, iş güvenliği, risk değerlendirmesi ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş bir standarttır. Iş Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

İçerik:

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • OHSAS 18001’de Sorumluluklar,
 • Dokümantasyon,
 • Kayıt,
 • İzleme ve Ölçme,
 • Sürekli İyileştirme,
 • Risk Tanımı Ve Risk Değerlendirilmesi
 • Kazalar, Olaylar ve Uygunsuzluklar,
 • Acil Durum Planlamaları ve Organizasyonlar,
 • Yasal Mevzuat Şartlara Uyum,
 • İSG Faaliyetlerinde İşletme Kontrolü,
 • Pratik ve örnek çalışmalar.

Hedef Kitle: Kuruluşlarında OHSAS 18001 şartlarını uygulamak, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen kişiler(Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar vb.)

Eğitim Yeri: Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top