Amaç: ISO TS 16949 eğitimi ile TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Otomotiv KYS, müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış bir standarttır. Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ile otomotiv sektöründe çalışmak isteyen veya halihazırda çalışanlara, yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerlerine ve kuruluşlarına değer katmayı amaçlıyoruz.

İçerik:

 • ISO TS 16949 ve genel otomotivde kalite yaklaşımı
 • Terimler Ve Tanımlar
 • ISO TS 16949 Standart Maddeleri
 • ISO TS 16949 Dokümantasyon Gelişimi
 • Müşteri Referans Kitapları
 • Müşteri Tatminin Ölçülmesi, Kıyaslama Usülleri
 • Çalışan Memnuniyeti Ölçülmesi
 • Kalite Hedefleri Ve Sürekli İyileştirme
 • ISO 9001 Standardı Temelinde Gelen İlaveler
 • Mühendislik Spesifikasyonları
 • Süreç Etkinliği
 • Otomotivde Süreç Yaklaşımı
 • ISO TS 16949 İle İlgili Kontrol Listesi

Hedef Kitle: Kuruluşlarında ISO TS 16949 şartlarını uygulamak, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen kişiler(Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar vb.)

Eğitim Yeri: Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Kontenjan: Max 20 Kişi

Süre: 16 saat

top