Amaç: ISO 27001 eğitimi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. BGYS, gizliliğin sağlanmasısürekli iyileştirme ve iş sürekliliği üzerine kurulmuş bir standarttır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz. Bu bilgilerle birlikte kuruluşunuzun, bilişim sistemlerinde bulunan bilgilerinin maruz kaldığı bir takım tehditlerin tanımlanması, yönetilmesi ve bu tehditlerin minimize edilmesine yönelik olarak personelinizi bilgilendirmek, güvenlik gerekliliklerini ve amaçlarının belirlenmesinde yönlendirici olmak ve güvenlik risklerinin ekonomik olarak yönetilmesi için personelinizin bilinçlendirilmesi de amaçlanmaktadır.

İçerik:

  • Güvenlik Politikası
  • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
  • Varlık Yönetimi
  • Risk değerlendirmesi
  • Risklerin yönetilmesi ve azaltılması
  • İnsan Kaynakları Güvenliği
  • Fiziksel Ve Çevresel Güvenlik
  • Erişim Kontrolü
  • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi
  • İş Sürekliliği Yönetimi

Hedef Kitle: Kuruluşlarında ISO 27001 şartlarını uygulamak, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen kişiler(Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar vb.)

Eğitim Yeri: Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top