ISO 14001 Eğitimi Hakkında

Amaç: ISO 14001 eğitimi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. ÇYS, çevre boyutları ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş bir standarttır. Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

İçerik:

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?
 • Çevre yönetim sistemi ve diğer standartlar
 • Terimler ve Tanımlar
 • Kuruluşun Kapsamı
 • Çevre Boyutları ve Etki Değerlendirmesi
 • Atık Yönetimi
 • Acil Durum Planlamaları ve Organizasyonlar
 • Yasal Mevzuat Şartlara Uyum
 • Çevre Politikası
 • Çevre Amaç Ve Hedefleri, Çevre Programının Geliştirilmesi
 • Çevresel Sorumlulukların Tanımlanması
 • Çevresel Faaliyetlerde İşletme Kontrolü
 • Liderlik
 • ÇYS İçin Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans Değerlendirme
 • İyileştirme

Hedef Kitle: Kuruluşlarında ISO 14001 şartlarını uygulamak, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen kişiler(Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar vb.)

Eğitim Yeri: Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

İhtiyacınız olan şey belki de danışmanlıktır. O zaman ISO 14001 Danışmanlık sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top