Amaç: ISO 10002 eğitimi ile ISO 10002 Müşteri Şikayeti Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. KYS, müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş bir standarttır. ISO 9001 ile değerlendirildiğinde müşteri memnuniyeti alanına odaklanmış, müşteri şikayetlerinin ele alınış biçimi konusunda rehberlik eden bir standarttır. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

İçerik:

 • Tanımlar
 • Kılavuzluk Prensipleri
 • Şikayetleri Ele Alma Çerçevesi
 • Planlama Ve Tasarım
 • Şikayetleri Ele Alma Prosesinin Çalıştırılması
  • İletişim
  • Şikâyetin Alınması
  • Şikâyetin Takip Edilmesi
  • Şikâyetin Alındığının Bildirilmesi
  • Şikâyetin İlk Değerlendirmesi
  • Şikâyetlerin Araştırılması
  • Şikâyetlere Cevap Verme
  • Kararın Bildirilmesi
  • Şikâyetin Kapatılması
 • Sürdürme Ve İyileştirme
  • Bilginin Toplanması
  • Şikâyetlerin Analizi Ve Değerlendirilmesi
  • Şikâyetleri Ele Alma Prosesi İle İlgili Memnuniyet
  • Şikâyetleri Ele Alma Prosesinin İzlenmesi
  • Şikâyetleri Ele Alma Prosesinin Tetkiki
  • Şikâyetleri Ele Alma Prosesini Yönetimin Gözden Geçirmesi
  • Sürekli İyileştirme

Hedef Kitle: Kuruluşlarında ISO 10002 şartlarını uygulamak, mevcut sistemlerini iyileştirmek isteyen kişiler(Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar vb.)

Eğitim Yeri: Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top