Yönetim Sistemleri Eğitimleri Hakkında

Detay Danışmanlık, Bursa merkezli olarak faaliyet gösteren ana faaliyet alanı yönetim sistemleri danışmanlığı ve eğitimi olan bir danışmanlık şirketidir. Detay Danışmalık’ın Yönetim Sistemleri Eğitimi faaliyetlerini başta ISO 9001 olmak üzere, ISO 45001, ISO 14001, ISO 10002, ISO 27001, ISO 22000, ISO TS 16946, ISO 17020 alanlarında vermektedir. Aşağıdaki linkler üzerinden ilgili eğitim sayfasına ulaşabilirsiniz.

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimleri

ISO 9001 Temel Eğitimi

iso 9001 eğitimiISO 9001 eğitimi ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. KYS, müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş bir standarttır. Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

Kuruluşlarda kalite şartlarını uygulamak ve mevcut sistemleri iyileştirmek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ‘nden geçer.

ISO 14001 Temel Eğitimi

iso 14001 eğitimiISO 14001 eğitimi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. ÇYS, çevre boyutları ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş bir standarttır. Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

Kuruluşlarında ISO 14001 şartlarını uygulamak, kuruluşların mevcut sistemlerini iyileştirmekle kalmaz, çevreye de katkı sağlar.

ISO 45001 Temel Eğitimi

ohsas 18001 eğitimiISO 45001 eğitimi ile ISO 45001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. İGYS, iş güvenliği, risk değerlendirmesi ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş bir standarttır. Iş Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

Kuruluşlarında ISO 45001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi ‘ni uygulamak, kuruluşların mevcut sistemlerini iyileştirir ve çalışanların güvenliğini garantiler.

HACCP / ISO 22000 Temel Eğitimi

iso 10002 eğitimiISO 22000 eğitimi ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. GGYS, müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş bir standarttır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

Kuruluşlarında ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını uygulamak, mevcut sistemi sürekli iyileştirir ve mutlu müşterilere sahip olmanızı sağlar.

ISO TS 16949 Temel Eğitimi

16949 eğitimiISO TS 16949 eğitimi ile TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Otomotiv KYS, müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş otomotiv sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış bir standarttır. Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ile otomotiv sektöründe çalışmak isteyen veya halihazırda çalışanlara, yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerlerine ve kuruluşlarına değer katmayı amaçlıyoruz.

ISO 27001 Temel Eğitimi

iso 27001 eğitimi ISO 27001 eğitimi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. BGYS, gizliliğin sağlanmasısürekli iyileştirme ve iş sürekliliği üzerine kurulmuş bir standarttır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz. Bu bilgilerle birlikte kuruluşunuzun, bilişim sistemlerinde bulunan bilgilerinin maruz kaldığı bir takım tehditlerin tanımlanması, yönetilmesi ve bu tehditlerin minimize edilmesine yönelik olarak personelinizi bilgilendirmek, güvenlik gerekliliklerini ve amaçlarının belirlenmesinde yönlendirici olmak ve güvenlik risklerinin ekonomik olarak yönetilmesi için personelinizin bilinçlendirilmesi de amaçlanmaktadır..

ISO 10002 Temel Eğitimi

iso 10002 eğitimi ISO 10002 eğitimi ile ISO 10002 Müşteri Şikayeti Yönetim Sistemi standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. KYS, müşteri memnuniyeti ve sürekli iyileştirme üzerine kurulmuş bir standarttır. ISO 9001 ile değerlendirildiğinde müşteri memnuniyeti alanına odaklanmış, müşteri şikayetlerinin ele alınış biçimi konusunda rehberlik eden bir standarttır. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi ile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

ISO 17020 Eğitimi

iso 17020 eğitimiISO 17020 eğitimi ile ISO 17020 Akreditasyonu (Muayene Kuruluşları) standardı şartlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. Muayene kuruluşları akreditasyonu, ISO 9000 ve ISO/IEC Guide 39 üzerine kurulmuş bir standarttır. ISO 17020 Akreditasyon Eğitimiile yönetim sistemleri konusunda oldukça doyurucu bilgilerle kariyerinize ve kuruluşunuza değer katmayı amaçlıyoruz.

Kuruluşlarında ISO 17020 akreditasyonu şartlarını uygulamak, var olan mevcut sistemi iyileştirecektir.

top