Proses Hata Türleri ve Etkileri Analizi (PFMEA) Eğitimi

Amaç: Üretim/hizmet faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel hataları, uygunluğu veya emniyeti olumsuz yönde etkileyebilecek olası hata türlerini belirlemek, bu hataların etkilerini ve mekanizmalarını belirlemeyi hedefler.

İçerik:

FMEA Tanımı ve Hata Türü ve Etkileri Analizi Yaklaşımı,

– FMEA Metodolojisi,

– Fayda ve Kazanımları,

– Türleri (Tasarım ve Proses FMEA/FMECA),

– Proses FMEA,

– Kullanım Alanları,

– Tanımlar,

– Şiddet, Olasılık ve Keşfedilebilirlik İlişkisi ve Risk Öncelik Puanı,

– Uygulama Adımları,

– Güncelleme,

– FMEA Çıktıları,

– FMEA – Kontrol Planı İlişkisi,

– FMEA – Düzeltici Faaliyetler İlişkisi.

Hedef Kitle: Orta kademe yöneticiler, müşteriyi etkileyen faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar, çalışanlar.

 

 

 

top