Amaç
Kuruluşlardaki bireysel ve/veya kurumsal performansın ve kurumsal kimliğin gelişimine katkı sağlamak ve hedef odaklı, doğru ve sürekli insan kaynağını sağlayamaya yönelik teori ve teknik bilgileri uygulamalı olarak paylaşmak.

  • Eğitim İçeriği:
  • Performans Yönetimi İlkeleri
  • Performans Yönetiminin Diğer İnsan Kaynakları İle ilişkileri
  • Hedef Bazlı Performans Yönetim Sistemleri(balanced score card, mbo hedeflerle yönetim)
  • Yetkinlik Bazlı Performans Sistemleri
  • Karma Performans Sistemleri
  • Etkin Performans Sistemi İçin Kritik Başarı Faktörleri
  • Yıllık Performans Döngüsü
  • Performans İsteminde Sıkça Karşılaşılan Üçlükler ve Çözüm Yolları

Hedef Kitle
Kuruluşlardaki İnsan Kaynakları Yetkilileri ve yetenek yönetimi üzerine uzmanlaşmak isteyen bireyler.

Eğitim Yeri
Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz

top