Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Eğitimi

Amaç:

Kuruluşlarda derecelendirme veya değerlendirme amacı ile kullanılan ölçüm sisteminin güvenirliliğinin tespit edilmesi, analizler sonunda ölçüm sisteminde iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması için izlenecek yöntem seçimi konusunda katılımcıları bilinçlendirmektir.

İçerik:

– MSA nedir?

– Ölçüm Prosesi

– Ölçüm sistemi değişkenliği

– Ölçüm stratejisi ve planlama

– Analiz için Ölçüm sistemi seçim prosesi,

– Ölçüm terminolojisi

– Ölçüm belirsizliği

– Örnek ölçüm sistemleri ve değişkenliğin belirlenme yöntemleri

Hedef Kitle: Tasarım mühendisleri, kalite mühendisleri, araştırma geliştirme ile uğraşan çalışanlar, orta düzey teknik yöneticiler, ISO/TS 16949 sistemi kuracak ve yönetecek kişiler

 

top