OHSAS 18001 yerine ISO 45001 geliyor

OHSAS 18001 yerine ISO 45001

Kuruluşların sağlık ve güvenlik kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan ve uluslararası bir standart olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi standardı artık bir ISO standardına dönüştü ve ISO 45001 olarak yayımlandı.

OHSAS 18001 standardı hakkında bilgi almak için yazımızı inceleyiniz

ISO 45001:

OHSAS 18001 yerine ISO 45001 geliyor, Hemen ilk bakışta standardın Annex SL yani yüksek seviye yapı dediğimiz madde yapısı ile ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer standartlarla kolay olarak entegre edilebileceğiniz söylemek mümkün.

OHSAS 18001 yerine ISO 45001 geliyor. Yeni standartta ayrıca yönetime daha proaktif bir rol verilmiş durumda. Bu aşamada yönetimin sadece kaynak sağlama taahhüdü değil, firmaya özgü bir yapının kurulması, proaktif düşünmenin sağlanması ve risk temelli düşünmenin teşvik edilmesi gibi görevler verilmiş durumda.

ISO 45001, kuruluşun kontrolü altında bulunan kişilerin de kapsama almasıyla taşeron ve alt işverenleri de  yetkinlik anlamında kapsama dahil etmektedir.

Bununla birlikte  organizasyonun, İSg yönetim sistemine uygunluğunu sağlamak için ürün ve hizmet tedariki için bir süreç oluşturduğunu belirtelim.

ISO 45001 standardı, son zamanlardaki revize edilen standartlarda görmeye başladığımız kuruluş ve bağlamı ile kuruluşun isg yönetim sistemini etkileyen çalışanların ve diğer ilgili tarafların da ihtiyaçlarının belirlenmesini istemekte.

ISO 45001 standardı, son zamanlardaki revize edilen standartlarda görmeye başladığımız dokümante edilmiş bilgi kavramı ile birlikte doküman ve kayıtların yönetimi, bilgi güvenliği şartlarını da içerecek şekilde, bilginin erişimi, bütünlüğü ve gizliliği, ele alınmaktadır.

ISO 45001 standardı ile birlikte, risk temelli düşünmenin de farklı bir bakış açısıyla değerlendireceği, önleyici faaliyetlerin risk temelli düşünme olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz.

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini etkileyebilecek değişikliklerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması ile ilgili olarak ta şartlar içermekte.

ISO 45001, önemli bir  değişiklik olarak danışma ve çalışanların katılımının daha ön plana çıktığını, organizasyonun bununla ilgili olarak bir süreç oluşturması gerektiğini belirtelim.

ISO 45001, önemli bir değişiklik olan farkındalık maddesi ile de ciddi bir değişikliği karşımıza çıkarmakta. Farkındalık maddesi ile birlikte çalışanların özellikle isg yönetim sisteminin etkinliğine katkıları ve isg ile ilgili olumsuz durumlara müdahil olma gibi konular da dahil olmak üzere ciddi bir farkındalık beklentisi oluşmakta.

Bütü bunların dışında aşağıdaki konuları da değişiklikler olarak tanımlayabiliriz:

İsg amaç ve hedeflerinde, bu hedeflere ulaşmak için gerekli programların da belirlenmesi,

Dış iletişimin de artık bir şart olarak karşımıza çıkması.

Kuruluş bağlamı ve risk ve fırsatların, yönetimin gözden geçirmesi içinde artık kaçınılmaz bir girdi oluşturması.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.

İhtiyacınız Olan Çözümler İçin Hemen İletişime Geçiniz

Teklif Al

top