ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşlardaki güvenlik ve sağlık kalitesini arttırmaya yönelik hazırlanmış bir standarttır.

Yönetim sistemi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ilk olarak OHSAS 18001 standardı olarak karşımıza çıkmıştır. OHSAS 18001 Standardı ilk yayınlandığı 1999 yılından bu yana geniş bir kabul görmüştür.

OHSAS 18001 Standardı 2018 yılında yapılan revizyon ile ISO ailesine katılmış ve ISO 45001 olarak yayımlanmıştır.

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDE ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde temel değişikliklerden birisi satın alma süreci ile ilgilidir. Bu kapsamda kuruluş satın alma yaparken İSG Yönetim Sistemine etki edecek ürün, hizmet satın almak için yöntemler belirlemelidir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde temel değişikliklerden birisi yükleniciler ile ilgilidir. Bu kapsamda kuruluş yüklenicilerden kaynaklanan tehlikeleri tanımlamalı ve riskleri değerlendirmelidir. Ayrıca kuruluş yüklenici seçimi yaparken İSG kriterleri tanımlamalı ve uygulamalıdır. Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu kuruluşun varsa dışarıya yaptırdığı işleri İSG kriterlerine uygun olarak kontrol etme şartıdır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde temel değişikliklerden birisi çalışan görüşlerinin alınması ve çalışan görüşlerinin alınması konusunda olmuştur. Bu kapsamda bir önceki standartta yer alan mevcut duruma ilave olarak kuruluşun her düzeydeki çalışanları İSG Yönetim Sistemi konusunda bildirimde bulunmaya teşvik etmesi beklenmekte ve işçilerin kovulma, disiplin cezası vb. durumların olmadığı bir ortamın oluşturulması beklenmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde temel değişikliklerden birisi farkındalık konusunda olmuştur. Bu kapsamda çalışanların özellikle tehlike, İSG riskleri, olaylar ve bunlarla ilgili belirlenen faaliyetler hakkında farkındalık sahibi olması beklenmektedir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde temel değişikliklerden birisi liderlik ve taahhüttür. Bu kapsamda bu standardın kuruluşun üst yönetimden beklentisi İSG Yönetim Sisteminin önemini vurgulayarak kuruluşta her şeyden önce bir İSG kültürünü oluşturmak ve öncülük etmektir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde temel değişikliklerden birisi kuruluşun bağlamıdır. Bu kapsamda organizasyon kendi İSG standardının ötesinde paydaşlarının ve iç-dış hususlarının da İSG organizasyonundan ne beklediğini dikkate almak durumundadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi içinde temel değişikliklerden birisi risk temelli düşünme olmuştur. Bu kapsamda kuruluş İSG Yönetim Sisteminin etkinliğinin artması ve olumsuz etkileri önlemek amacıyla liderlik taahhüt başta olmak üzere tüm süreçlerde risk ve fırsat temelli düşünmek durumundadır.

Risk ve fırsat temelli düşünme olası etkilerin sonuçları göz önünde bulundurularak proaktif bir anlayışla riskleri ortadan kaldırmak, fırsatları kovalamak şeklinde uygulanmalıdır.

 

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçin!

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.

İhtiyacınız Olan Çözümler İçin Hemen İletişime Geçiniz

Teklif Al

top