İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Değişti

Kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak işverenin çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kapsamda işverenler, isg eğitimleri ile ilgili programların hazırlanması, uygulanması, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin sağlanması, çalışanların bu programlara katılması, eğitim sonucunda eğitim belgesi düzenlenmesi gibi sorumluluklara sahiptir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Değişti

25.04.2018 tarihinde  “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” te yapılan değişiklik ile aşağıda belirteceğimiz değişiklikler gerçekleşti:

Eğitim konuları tablosu

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri değişti ile ilgili olarak Ek-1’de yer alan eğitim konularında aşağıdaki eğitimler eklendi.

2d)Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, ||kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda ||çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, |kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

İşe Başlama Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri değişti ile ilgili olarak İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi,

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce , işe başlama eğitimi alınmasını sağlar. Bu eğitim, işverence ya da işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin verilmesine kadar geçen sürede çalışanı işyerindeki tehlike ve risklerden koruyacak nitelikte olmalıdır. İşe başlama eğitimi, her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenmelidir. Bu eğitimlerde geçen süreler, temel eğitim süresinden sayılmayacaktır.

Geçici İşçi ve Alt işveren işçilerinin Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri değişti ile ilgili olarak İşveren, devraldığı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin verilmesinden sorumludur.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitilmerinin verilmesine sorumludur. Bu işyerlerinde alt işveren çalışanların eğitimleri ile ilgili asıl işveren alt işverence bilglendirilir. Asıl işveren, alt işverenlerin çalışanlarının isg eğitim belgelerini kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren, alt işveren çalışanlarını işe başlamadan önce işyerine özgü riskler konusunda bilgilendirir.

Eğitim Programları

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri değişti  ile ilgili olarak İşveren, eğitim faaliyetlerinin yıllık, iki yıllık ya da üç yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.Değiştirilmeden öce yıllık eğitim programının hazırlanması şeklinde idi.

Çırak ve Stajyerlerin Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri değişti  ile ilgili olarak Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin işvereni sorumlu olacaktır.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.

İhtiyacınız Olan Çözümler İçin Hemen İletişime Geçiniz

Teklif Al

top