Amaç: Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi, bireyin iş ve özel yaşamında zamanını daha etkili kullanabilmesi ve strese karşı dayanıklılığını arttırabilmesi için uygulama ağırlıklı olarak yürütülen bu programda; zaman ve yaşam yönetimine ilişkin sorunlar tartışılmaktadır. Çözüm, öneri ve tekniklerinin paylaşıldığı bir ortak zemin yaratarak kişilerin stres ve zaman yönetimi konusunda donanımlı olmalarını amaçlamaktayız.

İçerik: 

 • Her Bireyin Farklı Algılayıp, Farklı Yaşadığı En Değerli Kaynağı: Zaman
 • Proaktif Davranış Ve Sonuçlara Etkisi
 • Zaman Hırsızlarının Tespiti
 • Etkili Zaman Kullanımı İçin Gerekli Olan Alışkanlıklar
 • Hedef Ve Öncelikleri Sürekli Göz Önünde Tutabilmek
 • Bir İşe Sonunu Düşünerek Başlamak
 • Erteleme Ve Bölünmeleri Engellemek
 • Gerektiğinde “Hayır” Diyebilmek
 • Hedefler Doğrultusunda Belirlenen Bazı İşleri Delege Edebilmek
 • Gereksiz Mükemmeliyetçiliğin Önlenmesi
 • Çevresel Faktörlerin Analizi Ve Önlem Alınması
 • Hedef Ve Önceliklerin Belirlenmesi
 • Zaman Yönetimi Teknikleri
 • Zaman Kullanımında Stresin Etkileri
 • Stresin Beden Üzerindeki Belirtileri
 • Stres Ne Zaman Bir Sorun Oluşturur?
 • Sık Ve Uzun Süre Yaşanan Stresin Olumsuz Etkileri
 • Uygulamalar: Stresle Baş Etme Yöntemleri
 • Strese Dayanıklılığı Arttırmak İçin Rahatlama Teknikleri

Hedef kitle: Zaman yönetimi ve stres yönetimi konularında bilgi sahibi olmak isteyen, hem iş hem de günlük hayatında kendini daha iyi ifade etmeye ve ikna kabiliyetini arttırmayı hedefleyen bireyler katılabilir.

Eğitim Yeri: Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top