Amaç: İletişim Becerileri eğitimi, toplum içinde oluşabilecek her türlü iletişim sorununu çözebilecek, konuşma ve dinleme yeteneklerini son derece geliştirmiş, konuşma içerisinde mimiklerine, jestlerine ve diksiyonuna hakim olan, iletişimini empati çerçevesi içerisinde tutan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnsanlar varoluşlarından itibaren çeşitli iletişim yöntemlerine sahip olmuşlar ve bunları zamanla geliştirmişlerdir. Gelişen ve değişen iletişim biçimlerine uyum sağlamak kazandığımız bir takım tecrübelere bağlıdır. Yalnızca deneyimli iletişimci olmak, kendimizi ifade etmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda kendimizi ifade etme şeklimizi de geliştirmemiz ve bu konuda ileri düzey iletişim teknikleri konusunda bilgi sahibi olmamız gerekir.

İletişimi etkin kılmak için kullanmakta olduğumuz yöntemlerden en önemlisi empatidir. Empati ise bireylerin yaşamları boyunca sahip olmalarının gerektiği bir davranış biçimidir. Empati sonradan kazanılabilecek bir özelliktir. Diğer bir ifade ile “Duygudaşlık” da denilen empati, en basit tanımı ile; kendini iletişim kurduğu insanların yerine koyarak bireyleri ve bireylerin davranışlarının nedenlerini ön yargısız şekilde anlamaya çalışmaktır.

“İletişimi etkin kullanabilenler, kendilerinin dünya deneyimleri ve dünyanın onlar üzerindeki deneyimlerini değiştirebilir.” George Shinn’in bu sözünde ifade edildiği gibi etkin iletişim kavramı bilmemiz ve hayatımızda uygulamamız gereken önemli noktalardan biridir. Eğitimin amacı bu doğrultuda size etkin iletişim teknikleri kazandırmaktır.

İçerik:

 • İletişimin tanımı ve bireyler arası iletişim
 • Konuşma ve yazmada önemli noktalar.
 • İletişimin tutum ve davranışlara olan etkisi
 • Temel konuşma yöntemleri
 • Dinleme teknikleri
 • Empati ve empatik iletişim kavramları
 • Empatik iletişimin oluşumu
 • Empatinin iletişime etkisi
 • Empati ile dinleme ve karşılık verme
 • Kuruluşlarda empatik iletişimin önemi
 • İletişimde ortaya çıkan anlaşılmazlıkları giderme
 • Konuşma sırasında jest ve mimikleri etkin kullanma
 • Konuşma becerilerini geliştirmede diksiyonun yeri ve önemi
 • İletişim becerileri nasıl kazanılır?

Hedef kitle: İletişim becerileri ve empatik iletişim konularında bilgi sahibi olmak isteyen, hem iş hem de günlük hayatında kendini daha iyi ifade etmeye ve empati yapmayı hayatlarının merkezine yerleştirmeye istekli bireyler katılabilir.

Eğitim Yeri: Eğitim genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top