Amaç: İkna ve Uzlaşma Becerileri Eğitimi, iş yaşamında, ticari işlemlerle, pazarlama alanında, sosyal yaşamda ve özel hayat ilişkilerinde ikna becerileri kazanmak ve bu becerilerden en üst düzeyde faydalanmanızı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

İçerik: Eğitimin içeriği ana hatları aşağıda görülmekle birlikte kurumların gereksinimleri doğrultusunda modifikasyon ve adaptasyon yapılabilir.

 • Etkinin Silahları
 • Klasik Koşullama
 • Steretopler Ve Karar Verme Kısa Yolları
 • Otomatik Davranış Kalıpları
 • Zıtlık Prensibi
 • Algısal Karşıtlık
 • Karşılıkta Bulunma İlkesi: Al Ver Prensibi
 • Karşılık Kuralı
 • Kural Baskısı
 • Kural Davetsiz Borçlar Çıkarır
 • Davetsiz Borçları Ödeme Mecburiyeti
 • Karşılıklı Geri Adımlar Yöntemi
 • Ret-Sonra-Geri Adım Tekniğinde Sorumluluk Ve Doyum
 • Nasıl Hayır Denebilir?
 • Adanmışlık Ve Tutarlılık
 • Bağlanma Faktörü
 • Alçaktan Pas Yöntemi
 • Sihirbazlık Gösterisi
 • Fazladan Çabanın İşlevi
 • İç Seçimler
 • Nasıl Hayır Denilebilir?
 • Toplumsal Kanıt
 • Belirsiz(Lik) Durumu
 • Kurban Olma Riskinden Korunma Yolları
 • Model Alma: Taklit Etme
 • Nasıl Hayır Denilebilir?
 • Hoşlanma
 • Fiziksel Çekicilik
 • Benzerlikler
 • İltifat Ve Övgüler
 • Etkileşim Ve Dayanışma
 • Şartlandırma Ve Çağrışım
 • Nasıl Hayır Denilebilir?
 • Otorite: Yönlendirilmiş Saygı
 • İçerik- İma İlişkisi
 • Unvanların Rolü
 • Giyim Tarzı Ve Kıyafetler
 • Aksesuarlar
 • Nasıl Hayır Denilebilir?
 • Azlık: Birkaç Kuralı
 • Psikolojik Reaktans
 • En Uygun Koşullar
 • Nasıl Hayır Denilebilir?
 • Atölye Çalışması

Hedef kitle: İletişim becerileri ve uzlaşma becerileri konularında bilgi sahibi olmak isteyen, hem iş hem de günlük hayatında kendini daha iyi ifade etmeye ve ikna kabiliyetini arttırmayı hedefleyen bireyler katılabilir.

Eğitim Yeri: İkna ve Uzlaşma Becerileri Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top