Amaç: Etkin Liderlik Becerileri Eğitimi, başarılı bir liderde olması gereken nitelikleri, birlikte çalıştığı grubu harekete geçirebilme yeteneğini, dinamik iş gücünü etkin kılabilme yeteneğini ve yapılan işte kazancı arttırmayı amaçlar. Buna ek olarak farklı konumlardaki yönetici kimliğine sahip bireylerin, yeteneklerini arttırmak üzere yönetim tekniklerini inceleyerek, farklı tarzları araştırmaları ve çeşitli teknikler doğrultusunda kendine en çok uyan liderlik tarzını benimsemeleri hedeflenmektedir.

Günümüzde oldukça yaygın hale gelen bağımsız olma arzusu ve özgürleşme düşüncesi çerçevesinde yetişen bireyleri, iş yerlerinde huzur içinde yönetmek oldukça zordur. Kuruluşlarda bireylerden maksimum verimi elde etmek için onları bulundukları takım ile uyum içerisinde çalıştırmak gerekir. Ancak ilk cümlede bahsedilen kavramları anlayamamış ve hayatına yanlış adapte etmiş bireyler, takım çalışmalarından kaçınmaktadırlar. Kişilere takım çalışmasının önemini kavratmak liderliğin en temel görevlerindendir. Doğru kişileri, doğru pozisyonlarda, iyi oldukları işleri yapacakları şekilde bir takım haline getiren liderler, o takımlardan maksimum verimi elde ederler.Ayrıca takım çalışması ile bir araya getireceğiniz topluluk için sadece gerekli bireyleri seçmek ve onlara sorumluluklarını bildirmek yeterli değildir. Yaptığınız işi en iyi hale getirmek ve takımınızı başarılı kılmak için iyi bir lider olmanız gerekmektedir.

‘Liderler, motivasyonu kendileri yaratmazlar, yalnızca kilidini açarlar.’
Gardner

İçerik:

 • Yönetimde liderliğin yeri ve önemi
 • Liderlik Vizyonu, misyonu ve değerleri
 • Liderliğin tanımı
 • Farklı liderlik yöntemi
 • Durumsal liderlik nedir?
 • Liderlik edilen toplumun motivasyonu ve önemi
 • Farklı kişiliklere ve algılara yönelik liderlik stratejileri
 • A’dan Z’ye liderlik
 • Liderliğin en üst düzeyi
 • Lideri olduğun takımı donatmak
 • Liderlik ve takımın verimliliği arasındaki ilişki
 • Liderlik ve Patronluk arasındaki farklar

Hedef Kitle: Yönetici pozisyonunda olan veya gelecekte bir takım kurup o takımı en iyi şekilde yönetmeyi hedefleyen ve sahip olduğu liderlik becerilerini geliştirmek isteyen, farklı liderlik stratejilerini öğrenmeye meraklı, ekibinden en üst düzey verimi elde etmeyi arzu eden kişiler katılabilir.

Eğitim Yeri: Etkin Liderlik Becerileri Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top