Amaç: Ekip Çalışması Eğitimi, çok temel bir konuya değinir. İnsanlık tarihi boyunca toplum içinde yaşayan bireyler, işlerinden daha çok verim elde edebilmek için ekip halinde çalışmışlardır. Ekip çalışması, yapılan işin sonucunda elde edilecek kazancı maksimum kılarken aynı zamanda o işin yapım sürecini de kısaltır. Ekip Çalışması Eğitimi ile bireylere ekip olma ruhunu aşılamayı ve bireylerin güçlerini birleştirip ortak bir güç oluşturmaları amaçlanmaktadır.

İş dünyasında, günlük hayatta karşılaştığımız ekip çalışmasını gerektiren işler olduğu kadar basit olmayan bir takım olaylarla karşılaşabiliriz. Bu olayların üstesinden gelebilmek için en doğru kişilerden oluşan ekibi kurmalı, çalışanlar arasında görev dağılımını doğru şekilde yapmalı, kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemeli, ekipteki her bir bireyin uyum içinde çalışması ve işlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlanmalıdır. Aynı zamanda sorumluluk bilinci içerisinde olan ekip çalışanları hedeflenen noktaya daha kısa sürede ve daha az maliyetle ulaşırlar.

İçerik: 

 • Ekip içi görevlerde sorumluluk kazanmak
 • Ekip halinde karar verme
 • Takım ruhunun kazandırılması
 • Ekip içi iletişimin iyileştirilmesi
 • Bireylerin bulundukları ekibe ait olma duygusu
 • Bireysel övgüvenin takım ruhuna etkisi
 • Ekip çalışması ile verimi arttırmak
 • Ekip çalışması ile zamanı kısaltmak
 • Görev paylaşımı
 • Anlaşmazlıkları en aza indirgemek
 • Ekip olmanın faydaları
 • Hangi durumlarda ekip kurulmalı
 • Ekip organizasyonu
 • Eki üyelerinden en çok verim alabilmek
 • Yapılan işi ve ait olunan ekibi sahiplenmek
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Hedeflere ulaşmada ekip çalışmasının yeri
 • Hoşgörülü ve anlayışlı olma bilinci kazandırmak
 • Bulunduğumuz ekibin diğer üyeleri ile birlik olabilmek
 • Ayrı güçlerin birleşiminden hedefe yönelik tek bir güç elde etmek

Hedef kitle: Ekip çalışmasının önemine ve gerekliliğine inanan, ekip olma ruhunu benimseyerek çalışmalarına devam etmek isteyen, bulundukları ekip içinde aktif rol oynamaya gönüllü olan bireyler ve işleri doğrultusunda sahip oldukları ekibi yönetmekle görevli liderler, bu eğitim ile kendilerine çok önemli bilgiler katacaklardır.

Eğitim Yeri: Ekip Çalışması Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top