Amaç: Çatışma Çözme Teknikleri Eğitimi, bireylerin; farklı düşünce ve fikirlere açık olmaları, kişiler arası çatışmaları kolaylıkla çözebilme tekniklerine ve bir toplum içinde uyumlu tutum ve davranışlara sahip olmalarını hedeflemektedir.
Aynı amaç uğruna çalışmalarını sürdüren toplumlarda dahi birbirine uymayan dilek, istek ve uygulamalardan dolayı ortaya bir takım sorunlar çıkabilir. Bu sorunlar zaman zaman toplum içerisinde bazı düşünce çatışmalarına neden olabilmektedir. Düşünce çatışmaları sık sık karşılaşabileceğiniz ve çatışma çözme tekniklerini bilmiyor iseniz çözümü oldukça zor olan durumlardır. Bu durumlara verilebilecek örneklerden biri şöyledir: Çözüme kavuşması gereken bir sorunla karşı karşıyasınız ve farz edelim ki; çalıştığınız kuruluşta bu sorunla ilgili farklı düşüncelere sahip iki birey mevcut. Verdiğiniz kararla eğer bir bireye kaybettiğini hissettirir ve kazanan olarak nitelendirdiğiniz diğer bireyi övgülerle donatırsanız, bireyler arasında anlaşmazlıklara ve giderek artan bir motivasyon eksikliğine yol açabilirsiniz. Bu da size ve ekibinize zaman ve para kaybettirebilir. Şunu biliyoruz ki zaman geri getirilemez bir değerdir. Zamanı, aslında çözümü oldukça kolay olabilecek çatışmalar uğruna kaybetmek ise son derece verimsiz bir davranıştır. Tüm bunlar doğrultusunda Çatışma Çözme Teknikleri ‘ne sahip olmak büyük bir önem taşımaktadır.

İçerik:

 • İletişim çatışmalarının tanımları
 • Kuruluşlarda ortaya çıkan iletişim çatışmaları nelerdir?
 • İletişim çatışmaları bireylere ve kurumlara neler kaybettirir?
 • İletişim çatışmalarının neden olduğu kayıpları nasıl önleyebiliriz?
 • İletişim çatışmalarının türleri ve davranış örnekleri
 • İletişim çatışmalarınaneden olan sebepler
 • İletişim çatışmalarına kullanılabilecek pratik çözüm yöntemleri
 • Bireyler arası anlaşmazlıklar
 • Topluluklar ve bölümler arası anlaşmazlıklar
 • İyi ve kötü iletişim örneklerinin sebepleri ve çözümleri
 • Fikir analizleri
 • Farklılıklarla yaşamaya açık olmak
 • İletişimdeki iki zıt durum: empatik iletişim ve çatışma
 • Problem çözme aşamaları

Hedef Kitle: Çalıştığı toplum içerisinde meydana gelebilecek iletişim çatışmalarını kısa sürede etkili bir şekilde kavrayarak en verimli çözümü üretmek isteyen ve bulunduğu toplumun iletişimde çatışma yerine huzura yer vermek isteyen kişiler katılabilir.

Eğitim Yeri: Çatışma Çözme Teknikleri Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top