Kurumsal Gelişim Eğitimleri Hakkında

Detay Danışmanlık, şirketlerin sıfırdan kurulup geldikleri yerler değerinin farkındadır. Aynı zamanda bir şirketin gelişimini durdurmaması gerektiğinin de bilincindedir. Detay Danışmanlık ‘ın verdiği Kurumsal Gelişim Eğitimleri aşağıda yer almaktadır. Başlıklardaki linkler üzerinden ilgili eğitim sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Ekip Çalışması Eğitimi

ekip çalışması eğitimiEkip Çalışması Eğitimi, çok temel bir konuya değinir. İnsanlık tarihi boyunca toplum içinde yaşayan bireyler, işlerinden daha çok verim elde edebilmek için ekip halinde çalışmışlardır. Ekip çalışması, yapılan işin sonucunda elde edilecek kazancı maksimum kılarken aynı zamanda o işin yapım sürecini de kısaltır. Ekip Çalışması Eğitimi ile bireylere ekip olma ruhunu aşılamayı ve bireylerin güçlerini birleştirip ortak bir güç oluşturmaları amaçlanmaktadır. Sorumluluk bilinci içerisinde olan ekip çalışanları hedeflenen noktaya daha kısa sürede ve daha az maliyetle ulaşırlar.

Toplantı Yönetimi Eğitimi

toplantı yönetimi eğitimiToplantı Yönetimi Eğitimi ile toplantı yönetimi sırasında yapmış olduğumuz hatalardan dolayı meydana gelen zaman kayıplarını görme ve düzeltme şansı elde edeceğiz.

Bu eğitim, toplantı yapmanın kaçınılmazlığının bilinci ile verimli ve etkin toplantı yönetimi hakkında püf noktalarını katılımcılarla paylaşmayı amaçlamaktadır. Detay Danışmanlık olarak bu konudaki bilgilerimize size değer katmak istiyoruz.

İletişim Becerileri Eğitimi

iletişim becerileri eğitimiİletişim Becerileri eğitimi, toplum içinde oluşabilecek her türlü iletişim sorununu çözebilecek, konuşma ve dinleme yeteneklerini son derece geliştirmiş, konuşma içerisinde mimiklerine, jestlerine ve diksiyonuna hakim olan, iletişimini empati çerçevesi içerisinde tutan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnsanlar varoluşlarından itibaren çeşitli iletişim yöntemlerine sahip olmuşlar ve bunları zamanla geliştirmişlerdir. Gelişen ve değişen iletişim biçimlerine uyum sağlamak kazandığımız bir takım tecrübelere bağlıdır. Yalnızca deneyimli iletişimci olmak, kendimizi ifade etmekle sınırlı değildir.

Etkin Liderlik Becerileri Eğitimi

etkin liderlik becerileri eğitimiEtkin Liderlik Becerileri Eğitimi, başarılı bir liderde olması gereken nitelikleri, birlikte çalıştığı grubu harekete geçirebilme yeteneğini, dinamik iş gücünü etkin kılabilme yeteneğini ve yapılan işte kazancı arttırmayı amaçlar. Buna ek olarak farklı konumlardaki yönetici kimliğine sahip bireylerin, yeteneklerini arttırmak üzere yönetim tekniklerini inceleyerek, farklı tarzları araştırmaları ve çeşitli teknikler doğrultusunda kendine en çok uyan liderlik tarzını benimsemeleri hedeflenmektedir.

Sunum ve Hitabet Becerileri Eğitimi

sunum ve hitabet becerileri eğitimiBireylerin kendilerini ifade etme yetenekleri dahi günümüz koşullarında yetersiz kalırken, bir toplum içinde hatta küçük kitlelere karşı bile konuşma yapmak oldukça zordur. Aslına bakacak olursak topluma hitap etmek sanıldığı kadar da zor bir eylem değildir. Profesyonel Sunum ve Hitabet Becerileri Eğitimi sayesinde toplum önünde yapacağınız sunuma hazır olmanız ve kendinize olan güveninizi arttırıp bu konuda profesyonelleşmeniz daha kolay bir hale gelecektir.

Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi

stres ve zaman yönetimi eğitimiStres ve Zaman Yönetimi Eğitimi, bireyin iş ve özel yaşamında zamanını daha etkili kullanabilmesi ve strese karşı dayanıklılığını arttırabilmesi için uygulama ağırlıklı olarak yürütülen bu programda; zaman ve yaşam yönetimine ilişkin sorunlar tartışılmaktadır. Çözüm, öneri ve tekniklerinin paylaşıldığı bir ortak zemin yaratarak kişilerin stres ve zaman yönetimi konusunda donanımlı olmalarını amaçlamaktayız. Zaman yönetimi ve stres yönetimi konularında bilgi sahibi olmak isteyen ve günlük hayatında kendini daha iyi ifade etmeyi hedefleyen bireyler katılabilir.

Çatışma Çözme Teknikleri Eğitimi

çatışma çözme teknikleri eğitimiÇatışma Çözme Teknikleri Eğitimi, bireylerin; farklı düşünce ve fikirlere açık olmaları, kişiler arası çatışmaları kolaylıkla çözebilme tekniklerine ve bir toplum içinde uyumlu tutum ve davranışlara sahip olmalarını hedeflemektedir. Aslında çözümü kolay olan çatışmalar uğruna zaman kaybetmek son derece verimsiz bir davranıştır. Düşünce çatışmaları sık sık karşılaşabileceğiniz ve çatışma çözme tekniklerini bilmiyor iseniz çözümü oldukça zor olan durumlardır. Bu durumlarda Çatışma Çözme Teknikleri ‘ne sahip olmak büyük bir önem taşımaktadır.

İkna ve Uzlaşma Becerileri Eğitimi

ikna ve uzlaşma becerileri eğitimiİkna ve Uzlaşma Becerileri Eğitimi, iş yaşamında, ticari işlemlerle, pazarlama alanında, sosyal yaşamda ve özel hayat ilişkilerinde ikna becerileri kazanmak ve bu becerilerden en üst düzeyde faydalanmanızı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. İletişim becerileri ve uzlaşma becerileri konularında bilgi sahibi olmak isteyen tüm bireylere İkna ve Uzlaşma Becerileri Eğitimi‘ni tavsiye ediyoruz. İletişim becerileri ve uzlaşma becerileri konularında bilgi sahibi olmak isteyen, hem iş hem de günlük hayatında kendini daha iyi ifade etmeye ve ikna kabiliyetini arttırmayı hedefleyen bireyler katılabilir.

top