Amaç: Süreç yönetimi eğitimi ile kuruluşlar, ister yönetim sistemlerini ister ise kuruluş yönetimlerini etkin yönetmek istesinler süreç yönetimi uygulamalarına başvurmak zorundadırlar. Günümüzde fonksiyonel yönetim etkinliğini yitirmiş, süreç yönetimi ön plana çıkmıştır. Müşteriye sağlanan ürün ve hizmet yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. Süreçleri belirlemek, tanımlamak, performansını izlemek ve iyileştirmek öğelerini içeren süreç yönetimi, kuruluş içinde müşteriye katma değer yaratan organizasyonlarda yaşanan işlerin sahiplenilmemesi, iletişim güçlüğü kaynak israfı, işlerin tekrar etmesi gibi sıkıntıları ortadan kaldırır. Daha fazla etkinlik, verimlilik, esneklik ve kapasite ile daha kısa çevrim sürelerine ulaşmak için süreçler iyileştirilmelidir. ISO 9001 standardının başarı ile uygulanması için süreç yönetimi kavramının çok iyi anlaşılması gerekir. Dolayısı ile katılımcıları; süreç Yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç hedefleri, ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

İçerik:

 • Süreç Tanımı Ve Öğeleri
 • Süreçlerin Belirlenmesi
 • Süreçlerin Sınıflandırılması
 • Süreç Hiyerarşisinin Belirlenmesi
 • Süreçlerin Tanımlanması
 • Süreçlerin Sahiplendirilmesi
 • Süreçlerin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
 • Süreç Performanslarının İzlenmesi
 • Akış Diyagramları
 • Kuruluş Amaç Ve Hedefleriyle Süreç Performans Göstergelerinin İlişkilendirilmesi
 • Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
 • Süreç Analizi
 • Süreç İyileştirme Yöntemleri
 • Kıyaslama
 • İç Müşteri Memnuniyeti Ve Süreç İyileştirme

Hedef Kitle: Kuruluşlarında süreç yönetimi kapsamında süreçlerin belirlenmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında bilgi edinmek isteyen kişiler(Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar vb.)

Eğitim Yeri: Süreç Yönetimi Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top