Amaç: Proje döngüsü eğitimi ile kuruluşlar, proje yönetimi konusunun temelini oluşturan proje döngüsü hakkında bilgi edinebilirler. Eğitimde, tüm proje hazırlama aşamalarında faydalanabilecekleri bu yaklaşımı kazandırmayı hedefliyoruz.

İçerik:

 • Proje döngüsü yönetimi (PCM) nedir?
 • Proje nedir?
 • Proje hazırlama teknikleri
 • Hibe mekanizması nasıl işliyor?
 • Sorun ve çözüm ağacı hazırlama
 • Risk ve tehlike ağacı (matris) oluşturma
 • Hibe kaynakları
 • Mantıksal çerçeve yaklaşımı
 • İş planı ve temel fizibilite raporları
 • Faaliyet planları ve bütçe oluşturma
 • Ödemeler, ödeme çeşitleri ve ödeme talepleri
 • Doğrulama kaynakları oluşturma
 • Raporlamaların yapılması
 • Sözleşmeler ve ödeme prosedürleri
 • Sözleşme değişiklikleri ve bildirim mektupları
 • Proje performans göstergeleri oluşturma
 • Performans göstergelerinin takibi
 • İzleme ve değerlendirme süreci
 • Etki analizi metotları
 • Kalkınma Ajansı yönetim sistemi (KAYS)
 • AB uygulamaları ve kalkınma ajansları
 • Uygulama atölyesi

Hedef Kitle: Kuruluşlarında proje hazırlamak isteyen ve bu kapsamda proje döngüsü bilgisine ihtiyaç duyan profesyoneller, kariyerini bu alanda gerçekleştirmek isteyen potansiyel proje uzmanları.

Eğitim Yeri: Proje Döngüsü Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top