Amaç: İnsan Kaynakları Yönetimi ile amaç firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün verimli kullanılması, işgören gereksinimlerinin karşılanması ve gelişimlerinin sağlanmasıdır. Dolayısı ile yönetici veya operasyonel basamaklarda çalışan personelin organizasyona alınması, yerleştirilmesi ve etkinliğin sürekli arttırılması için tüm destek faaliyetleri devreye sokan birim olarak görülebilir. Bu yaklaşım açısından bakıldığında, insan kaynakları, bir yandan insanın firmada yüksek performansla çalışmasını, öte yandan çalışanların yaşam kalitesinin yükselmesini amaçlar. Eğitimin amacı da bu yaklaşımların katılımcıya kazandırılmasıdır.

İçerik:

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi Ve Kapsamı
 • Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş
 • Toplam Kalite Ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İş Analizi Ve İş Tanımları
 • İşgören Bulma Ve Seçme
 • Eğitim Yönetimi Ve Kariyer Geliştirme
 • Performans Değerlendirmesi
 • İş Değerlemesi Ve Ücret Yönetimi İşgören Sağlığı Ve İş Güvenliği
 • Bürokratik İşlemler
 • İnsan Kaynakları Ve Değişim Yönetimi İlişkisi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Örgüt Vizyonu
 • İnsan Kaynakları Yöneticisinin Rolü
 • Toplam Mükemmellik Kalite Ödüllerinde İnsan Kaynaklarının Yeri
 • ISO 9001:2015’de İnsan Kaynaklarının Yeri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili Örnek Formlar-Şemalar

Hedef Kitle: Kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında insan kaynakları departmanlarını etkin kullanmak isteyen firmalar, bu alanda çalışan veya kariyer edinmek isteyen kişiler.

Eğitim Yeri: İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top