Amaç: İnovasyon ve arge eğitimleri ile kuruluşlar rekabetin en üst düzeye çıktığı şu günlerde yenilikçi arge projeleri geliştirmek adına edinmeleri gereken temel düzeyde bilgiyi kazandırmayı amaçlıyoruz.

İçerik:

  • Ar-Ge ile ilgili temel kavramlar
  • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri
  • Ar-Ge ve inovasyonda stratejik yönetim
  • Ar-Ge ve inovasyon planlanması
  • Ar-Ge, Ür-Ge, yenilik yaratma süreci
  • Ar-Ge projeleri nasıl yönetilir?
  • Fikri mülkiyet haklarının korunması ve destekler
  • Yaratıcı düşünme teknikleri
  • Ar-Ge proje destekleri
  • Ar-Ge’de kullanılan teknikler

Hedef Kitle: Kuruluşlarında arge projeleri hazırlamak isteyen ve inovasyonu kültür haline getirmek isteyen mühendisler, teknik uzmanlar, uzmanlar, bu alanda kariyer hedefi olan kişiler.

Eğitim Yeri: İnovasyon ve Arge Eğitimleri, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top