Amaç: 5S eğitimi ile kuruluşlar, işletmelerinde uygulamaları gereken tertip-düzen sisteminin gereklerini öğrenebilirler. Kuruluşlarda  verimlilik ve etkinlik sağlamanın, zaman tasarrufu elde etmenin, çalışma ortamını iyileştirmenin ve motivasyonu arttırmanın en kolay yolu sürdürülebilir bir temizlik ve düzen sistemi oluşturmaktır. Amacımız 5s sistemi ile yalın üretim yaklaşımı öğelerinden biri olan 5S’in anlaşılmasına ve uygulanmasına katkı sağlamaktır.

İçerik:

  • 5S Nedir? Neden yapılır?
  • 5S’in adımları nelerdir?
  • Seiri: Ayıklama
  • Seiton: Düzenleme
  • Seiso: Temizlik
  • Seiketsu: Standartlaştırma
  • Shitsuke: Disiplin
  • Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar
  • Pilot bölge uygulaması(2.gün talep edilirse)

Hedef Kitle: Kuruluşlarında yalın üretim uygulamaları kapsamında 5S sistemi kurmak, uygulamak ve iyileştirmek isteyen kişiler(Mühendisler, uzmanlar, memurlar, yeni mezunlar vb.)

Eğitim Yeri: 5S Eğitimi, genel katılıma açık şekilde düzenlenebileceği gibi, firmanızda veya uygun göreceğiniz ortam şartları müsait herhangi bir yerde de gerçekleştirilebilir. Bursa merkezli olmamız ile birlikte yurdumuzun her köşesine hizmet verebilmekteyiz.

Bu eğitimin içeriğini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top