Kurumsal Eğitimler Hakkında

Detay Danışmanlık, şirketinizin her alanda gelişebilmesi için Kurumsal Eğitimler vermektedir. Verdiğimiz Kurumsal Eğitimler 5S, Süreç Yönetimi, Proje Döngüsü, İş Güvenliği, İnsan Kaynakları, Satınalma Yönetimi, Arge ve İnovasyon ve CE Markalama eğitimleridir. Aşağıdaki linkler üzerinden ilgili eğitim sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Eğitimler

5S Eğitimi

5s eğitimi5S eğitimi ile kuruluşlar, işletmelerinde uygulamaları gereken tertip-düzen sisteminin gereklerini öğrenebilirler. Kuruluşlarda  verimlilik ve etkinlik sağlamanın, zaman tasarrufu elde etmenin, çalışma ortamını iyileştirmenin ve motivasyonu arttırmanın en kolay yolu sürdürülebilir bir temizlik ve düzen sistemi oluşturmaktır. Amacımız 5s sistemi ile yalın üretim yaklaşımı öğelerinden biri olan 5S’in anlaşılmasına ve uygulanmasına katkı sağlamaktır.

Süreç Yönetimi Eğitimi

süreç yönetimi eğitimiSüreç yönetimi eğitimi ile kuruluşlar, ister yönetim sistemlerini ister ise kuruluş yönetimlerini etkin yönetmek istesinler süreç yönetimi uygulamalarına başvurmak zorundadırlar. Müşteriye sağlanan ürün ve hizmet yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. ISO 9001 standardının başarı ile uygulanması için süreç yönetimi kavramının çok iyi anlaşılması gerekir. Günümüzde fonksiyonel yönetim etkinliğini yitirmiş, süreç yönetimi ön plana çıkmıştır. Müşteriye sağlanan ürün ve hizmet yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. Bu yüzden süreçleri belirlemek hayati önem kazanmıştır.

Proje Döngüsü Eğitimi

proje döngüsü eğitimiProje döngüsü eğitimi ile kuruluşlar, proje yönetimi konusunun temelini oluşturan proje döngüsü hakkında bilgi edinebilirler. Eğitimde, tüm proje hazırlama aşamalarında faydalanabilecekleri bu yaklaşımı kazandırmayı hedefliyoruz. Kuruluşlarında proje hazırlaması gereken ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyen herkes proje döngüsü bilgisine ihtiyaç duyacaktır. Kuruluşlarında proje hazırlamak isteyen ve bu kapsamda proje döngüsü bilgisine ihtiyaç duyan profesyoneller, kariyerini bu alanda gerçekleştirmek isteyen potansiyel proje uzmanları bu eğitime katılabilir.

İş Güvenliği Eğitimleri

iş güvenliği eğitimleriİş güvenliği eğitimleri ile yasal zorunluluk olarak aldırmanız gereken İş güvenliği eğitimleri için size yardımcı olmak istiyoruz. İşletmenizin sektöründe daha rekabetçi olabilmesinin yollarından birisi de iş güvenliği kaynaklı riskleri azaltmasıdır. İş kazası riskinin fazla olması, iş kayıpları, işçi tazminatları vb. birçok sorumluluğu beraberinde getirmekte hem maliyetinizi arttırmakta hem de sektördeki itibarınızı azaltmaktadır. İş güvenliği eğitimi sayesinde çalışanlarınızın bilinçlenerek, doğru olarak bildiği yanlışları yapmasını önlemek adına eğitmeyi planlıyoruz.

CE Markalama Eğitimi

ce markalama eğitimiCE Markalama Eğitimi ile uygulama yöntemleri ve uygulamada izlenecek yolların tarif edilmesi amaçlanmıştır.

CE Markalama Eğtiminde, CE Markalamasının tanımından başlayarak Teknik Dosyaların Hazırlanması sürecine kadar size her alanda gerekli bilgiyi sunuyoruz. CE Markalama faaliyetinde bulunacak kişiler ve bu konuda eğitim alması gereken herkes eğitime katılabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

insan kaynakları yönetimi eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi ile amaç firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün verimli kullanılması, ve gelişimlerinin sağlanmasıdır. Dolayısı ile yönetici veya operasyonel basamaklarda çalışan personelin organizasyona alınması, yerleştirilmesi ve etkinliğin sürekli arttırılması için tüm destek faaliyetleri devreye sokan birim olarak görülebilir. Bu açıdan bakıldığında, insan kaynakları, bir yandan insanın firmada yüksek performansla çalışmasını, öte yandan çalışanların yaşam kalitesinin yükselmesini amaçlar.

Satınalma Yönetimi Eğitimi

satınalma yönetimi eğitimiSatınalma Yönetimi Eğitimi işletmelerin ana süreçlerinden birisi olan satınalma süreci incelenerek daha verimli hale getirilmesi anlatılacaktır. Satınalma maliyetlerinin düşürülmesi, nihai ürünün maliyetlerini direkt etkilemektedir. Bununla birlikte sürdürülebilir tedarik zinciri için satınalma fonksiyonu eskisinden daha etkin olmalıdır. Amacımız modern iş dünyasına uygun satınalmanın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili gerekli bilgiyi kazandırmaktır.

İnovasyon ve Arge Eğitimleri

inovasyon ve arge eğitimleriİnovasyon ve arge eğitimleri ile kuruluşlar rekabetin en üst düzeye çıktığı şu günlerde yenilikçi arge projeleri geliştirmek adına edinmeleri gereken temel düzeyde bilgiyi kazandırmayı amaçlıyoruz. Kuruluşlarında arge projeleri hazırlamak isteyen ve inovasyonu kültür haline getirmek isteyen mühendisler, teknik uzmanlar, uzmanlar ve bu alanda kariyer hedefi olan kişiler katılmalıdır.

top