İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) Eğitimi

Amaç: Veri toplama ve analizi ile ilgili temel teknik ve araçları öğretmek, sürekli gelişmenin yolunu açmak için öncelikleri belirleyebilmek, değişkenlikleri kontrol altına alabilmek, proseslerde çıkabilecek sorunları önceden kestirebilmek, yerinde ve doğru müdahaleleri yaparak bu olası sorunları önleme yeteneklerini kazandırmak, kontrol altına alınmış proseslerin istenen spesifikasyonları sağlayabilme yeteneklerinin nasıl analiz edileceğini öğretmek, bir kuruluşun kendine özgü İstatistiksel Proses Kontrol uygulama planını çıkartabilmesi için gerekli temel unsurları ve organizasyon yapısını göstermektir

İçerik:

– Temel istatistik kavramları,
– Seriler ve histogram,
– Kesikli, sürekli dağılımlar,
– Veri toplama, gruplandırma,
– İPK ’nın tarihçesi, doğası ve yararları,
– İPK ’ya geçiş safhaları ve önemli hususlar,
– Sürekli veriler için İPK grafikleri (I-MR,…) ve uygulamaları,
– Kesikli veriler için İPK grafikleri (P, NP, C, U) ve uygulamaları,
– Proses ve makine yeterliliği,
– İPK uygulamalarında karşılaşılabilecek güçlükler ve öneriler,

Hedef Kitle: Tasarım mühendisleri, kalite mühendisleri, raştırma geliştirme ile uğraşan çalışanlar, orta düzey teknik yöneticiler

 

top