Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması, ISO 9001:2015 standardında en temel değişikliktir.

ISO 9001:2008 standardında önleyici faaliyet kavramı, yeni revizyon ile risk temelli düşünme olarak uygulamaya geçmiştir.

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması hem riskleri hem de fırsatları ele alacak şekilde kalite yönetim sistemi’nin uygulanmasını, kurum hedeflerinin gerçekleşmesine etki edecek faktörlerin belirlenmesi ve yönetilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması kavramının kuruluşun yönetimi tarafından da teşvik edilmesi gereken bir görev olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu çalışmaya tüm birimlerin katılması ve çalışmaların bir ekip ile birlikte yönetilmesi gerekmektedir.

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması kuruluşun aşağıdakileri sağlamasını mümkün kılar:

 • Hedefleri gerçekleştirme potansiyelini artırma,
 • Proaktif yönetimi teşvik,
 • Her bölüm ve seviyeden katılımın artması,
 • Kısa ve uzun vadede risk tespiti ve aksiyonlarının alınması
 • Kısa ve uzun vadede fırsatların tespiti ve güçlü yöne evrimi
 • Paydaş beklentisini tam ve doğru anlama ve izleme imkanı,
 • Karar verme ve planlama için sağlam bir dayanak oluşturma,
 • Operasyonel mükemmellik,

Risk ve Fırsat Belirlemede Hangi Girdiler Kullanılabilir.

 • İç ve Dış Bağlam analizi (örneğin zayıf yönler ve tehditler riskler için, fırsatlar ise fırsat belirlemek için)
 • Operasyonel riskler
 • Kuruluşun ilgili tarafları

 

Risk ve Fırsat Belirlemede Yöntem

 • Belirle
 • Derecelendir: Riskin büyüklüğüne karar vermek ve önceliklendirmek için son derece önemlidir. Bu aşamada Fine Kinney, 5X5 matris, FMEA vb çeşitli yöntemler kullanılabilir.
 • Aksiyon
 • Etkinlik Takibi
 • Yeniden Değerlendirme

 

 

Tags

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.

İhtiyacınız Olan Çözümler İçin Hemen İletişime Geçiniz

Teklif Al

top