ISO 19011:2018

Kuruluşlarda yapılan denetimler için rehberlik eden ISO 19011:2018 standardı revize edilmiştir. ISO 19011:2018 standardı, ISO tarafından yayımlanmış olup; TSE’nin çeviri yaparak ülkemizde yayımlaması beklenmektedir.

Kuruluşlardaki kalite yönetim sistemlerinin denetlenebilmesi için kuruluş iç tetkikçilerini belirlemelidir. İç tetkikçiler ilgili konudaki yeterliliğe ulaşmak için eğitim almalı ve sınavdan geçerek sertifikalandırılmış olmalıdır. Ayrıca tetkikçiler denetim standartları ve denetim teknikleri konusunda da bilgi sahibi olmalıdırlar.

ISO 19011 Standardı ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve ISO 14001 çevre yönetim sistemleri ile ilgili tetkik kurallarını belirlemektedir ancak diğer yönetim sistemleri için de genel olarak uygulanabilir.

ISO 19001 Standardı Kuruluşların 1. Taraf(iç tetkik) ve 2. Taraf(tedarikçi) denetimleri sırasında ilgili yönetim sisteminin tetkikine ilişkin teknik bilgileri(tetkik hazırlığı, tetkikin gerçekleştirilmesi, tetkikin raporlanması) ve tetkiki gerçekleştirecek denetçiye ilişkin teknikleri(denetçi özellikler, davranış biçimleri, ekipler, tetkik yönetimi, yorumlama) açıklayarak rehberlik etmektedir.

ISO 19011 Standardı bir tetkik yönetimi konusunda bir kılavuz niteliğinde olup belgelendirmeye tabii bir standart değildir.

İlk olarak ISO 19011:2004 olarak çıkan standart ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardının 2015 revizyonu ile birlikte yeniliğe ihtiyaç duymuş ve yakın zamanda revize edilmiştir.

Şu an güncel hali olan ISO 19011:2018 revizyonu olarak tıpkı ISO 9001:2015’de olduğu gibi Yüksek Seviye Yapı (Annex SL) olarak  karşımıza çıkmaktadır.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.

İhtiyacınız Olan Çözümler İçin Hemen İletişime Geçiniz

Teklif Al

top