Entegre Yönetim Sistemi Ortak Dokümanları

Entegre Yönetim Sistemi(EYS) Kuruluşta birden fazla yönetim sisteminin (ISO 9001 KYS, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş sağlığı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, v.b.) aynı anda uygulanmasıyla ortaya çıkan sistemlerin bütünleşik olarak yönetildiği sistemdir.

Örnek olarak ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, ISO 45001 ISG standartlarını kapsayan bir entegre yönetim sistemi kurulmak istendiğinde dokümantasyon yapısı ve uygulamalarda tam veya kısmi olarak ortak yöntemler uygulanabilir.

Entegre Yönetim Sistemi ortak uygulanabilecek konuları;
1- Doküman Kontrolü(El kitabı dışında)

2- Kayıtların Kontrolü
3- İç Denetim
4- Yönetimin Gözden Gerçirilmesi(YGG)
5- Uygunsuzluk(Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler)
6- İletişim
7- Eğitim
8- Veri Analizi(Risk değerlendirme, Hedefler, Tedarikçi Değerlendirmeler, Müşteri Algısının İzlenmesi vb.)
Entegre Yönetim Sistemi ortak yürütülebilecek uygulamaları;
1- Politika
2- Hedefler
3- Yönetim Programı
4- Prosedürler
5- Planlar
6- Talimatlar
7- Check list’ler
8- Formlar
9- Diğer rapor ve kayıtlar
Yukarıda belirtilen ortak uygulamalar veya konular her zaman birlikte yönetilmek zorunda değildir. Örnek olarak kuruluş entegre yönetim sisteminde uyguladığı her sistem için farklı politikalar oluşturabilir, her sisteme ait hedefleri birbirinden ayrı oluşturabilir ve takip edebilir veya her sisteme ait farklı organizasyon şeması ve görev tanımları oluşturabilir.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.

İhtiyacınız Olan Çözümler İçin Hemen İletişime Geçiniz

Teklif Al

top