ISO 19011:2018

Kuruluşlarda yapılan denetimler için rehberlik eden ISO 19011:2018 standardı revize edilmiştir. ISO 19011:2018 standardı, ISO tarafından yayımlanmış olup; TSE’nin çeviri yaparak ülkemizde yayımlaması beklenmektedir. Kuruluşlardaki kalite yönetim sistemlerinin denetlenebilmesi için kuruluş iç tetkikçilerini belirlemelidir. İç tetkikçiler ilgili konudaki yeterliliğe ulaşmak için eğitim almalı ve sınavdan geçerek sertifikalandırılmış olmalıdır. Ayrıca tetkikçiler denetim standartları ve denetim teknikleri […]

/0 comments

ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi

ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi ile kuruluşlar, proseslerin işletilmesi, organizasyonun yönetimi,ürün ve hizmet sağlamanın gerçekleşmesi için gerekli olan bilginin belirlenmesini ve daha da önemlisi bu bilginin sürdürülebilir ve ölçülebilir olmasını ister. ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi, ISO 9001: 2015 Madde 7.1.6’da yeni gereksinim olarak eklemiştir. ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi, kuruluşların bilgi yönetimi ile ilgili farkındalıklarını arttıracaktır. ISO […]

/1 comment

Entegre Yönetim Sistemi Ortak Dokümanları

Entegre Yönetim Sistemi(EYS) Kuruluşta birden fazla yönetim sisteminin (ISO 9001 KYS, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş sağlığı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, v.b.) aynı anda uygulanmasıyla ortaya çıkan sistemlerin bütünleşik olarak yönetildiği sistemdir. Örnek olarak ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, ISO 45001 ISG standartlarını kapsayan bir entegre yönetim sistemi kurulmak istendiğinde dokümantasyon yapısı ve uygulamalarda […]

/0 comments

ISO 9001:2015 Zorunlu Doküman ve Kayıtlar Nelerdir?

          ISO 9001 şimdiye kadar geçirdiği revizyonlar içinde en geniş kapsamlı revizyonlardan birini geçirdi ve bu yeni revizyonda zorunluluklar ve dokümantasyon çok büyük değişime uğradı. 2008 revizyonunda bulunan zorunlu prosedürler tamamen ortadan kalktı. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının dokümante edilmesini istediği bilgiler ve tutulması gereken kayıtları şu şekildedir; Dokümanlar: KYS […]

/0 comments

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması, ISO 9001:2015 standardında en temel değişikliktir. ISO 9001:2008 standardında önleyici faaliyet kavramı, yeni revizyon ile risk temelli düşünme olarak uygulamaya geçmiştir. Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması hem riskleri hem de fırsatları ele alacak şekilde kalite yönetim sistemi’nin uygulanmasını, kurum hedeflerinin gerçekleşmesine etki edecek faktörlerin belirlenmesi ve yönetilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Risk Temelli […]

/0 comments

ISO 9001:2015 Değişiklik Yönetimi Süreci

              ISO 9001:2015 Değişiklik Yönetimi Süreci yazımızla birlikte 2015 revizyonundaki yeni bir gerekliliği ele almış olacağız. ISO 9001:2015 Değişiklik Yönetimi Süreci nedir? ISO 9001:2015 Değişiklik Yönetimi Süreci, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı 6.3 maddesi değişikliklerin planlanması ile ile ilgili olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmesini beklemektedir: Kuruluş, kalite yönetim sisteminde […]

/0 comments

ISO 9001:2015 Kuruluş ve Bağlamı

ISO 9001:2015 Kuruluş ve Bağlamı ISO 9001:2015 Kuruluş ve Bağlamı,ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin yeni gerekliliklerinden. Bu yazımızda ISO 9001:2015 Kuruluş ve Bağlamı’nın tanımını yapacak ve örneklendireceğiz. ISO 9001:2015 standardı madde 4.1 kuruluşların, amacı ve stratejik tarafı ile ilişkili olan ve kalite yönetim sisteminin hedeflenen uygulama başarısını sağlayabilecek, bu durumu etkileyen iç ve dış hususların […]

/0 comments

ISO 9001:2015 Standardına Göre Risk Değerlendirme Örneği

ISO 9001:2015 Standardına Göre Risk Değerlendirme örneği ile beraber risk temelli yaklaşım konusunda metod ihtiyacına bir alternatif sunmuş olacağız. ISO 9001:2015 Standardı revizyonundaki değişikliklerden biri risk temelli düşünme oldu. Yapılan bu revizyonla birlikte risk ve fırsat temelli düşünmenin uygulamasına yönelik yöntem ihtiyacı da ortaya çıkmış oldu. Risk temelli düşünme ile ilgili yöntem örneği için ilgili […]

/0 comments

ISO 9001:2015 Risk ve Fırsat Değerlendirme Prosedürü

ISO 9001:2015 Risk ve Fırsat Değerlendirme Prosedürü ile birlikte risk temelli düşünme ile ilgili yöntem ihtiyacına bir alternatif sunmuş olacağız. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi revizyonundaki en önemli değişikliklerden bir tanesi risk temelli düşünme oldu. Yapılan bu revizyonla birlikte risk ve fırsat temelli düşünmenin uygulamasına yönelik yöntem ihtiyacı da ortaya çıkmış oldu. Bu yazımızda konuya […]

/0 comments

Risk Temelli Düşünme Nedir?

Risk Temelli Düşünme Nedir? Risk temelli düşünme nedir sorusu, revize edilen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardında yapılan en önemli değişikliktir. Bir kalite yönetim sisteminin temel amaçlarından biri önleyici araç olarak davranmasıdır. Risk Temelli düşünme ISO 9001:2008 Standardında: potansiyel uygunsuzlukların ortadan kaldırılması,(önleyici faaliyet) oluşan uygunsuzlukların analizi gibi çeşitli yöntemlerle karşımıza çıkmaktaydı. ISO 9001:2015 standardında önleyici […]

/0 comments
1 2 3 4

İhtiyacınız Olan Çözümler İçin Hemen İletişime Geçiniz

Teklif Al

top