ISO 45001:2018 Revizyonu Geçiş Eğitimi

Amaç: ISO 45001:2018 Geçiş Eğitimi, hali hazırda OHSAS 18001 İSG yönetim sistemi sahibi olan ve 2018 yılında yapılan güncellemeye terfi etmek isteyen kuruluşlardaki personellerin yeni standart konusunda bilgilendirilmesini ve revizyonların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitim ile ISO 45001:2018 gerekliliklerini algılayacak ve mevcut sisteminiz üzerinden değişiklik yaparak ISO 45001:2018‘in talep ettiklerini karşılama yetkinliğine ulaşacaksınız.

İçerik:

 • Terimler ve Tarifler (Yeni kavramlar)
 • Sınrların kaldırılması (Kuruluşun bağlamı – Kuruluşun ilgili tarafları)
 • Liderlik ve Taahhüt
 • Satın Alma – Yüklenici Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Çalışan Görüşlerinin Alınması ve Çalışan Katılımı
 • Farkındalık
 • Risk ve Fırsat Belirleme Faaliyetleri
 • ISO 45001:2018 Maddesel Analiz
  • Kapsam,
  • Politika,
  • Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar,
  • Tehlike tanımlama ve ortadan kaldırma (Risk Önleme Hiyerarşisi)
  • Yasal şartlar,
  • Planlama,
  • Amaç ve Hedefler,
  • Yetkinlik,
  • İletişim,
  • Dokümantasyon,
  • Acil Durum Yönetimi,
  • Performans Değerlendirme

Not: Tüm yönetim sistemleri eğitim programlarımız için eğitim sayfamızı ziyaret ediniz.

Eğitim Görüşleri İçin Tıklayınız | İlgili Referanslar İçin Tıklayınız

top