IFS Uluslararası Gıda Standardı Eğitimi

 

Amaç: Özellikle Almanya ve Fransa’da perakende satış yapan marketleri ve süpermarketleri hedef müşteri kitlesi olarak belirleyen firmaları, IFS Standardı’nın gıda sektöründeki yeri, önemi ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmek.

İçerik:

• IFS Nedir?
• IFS Standardı’nın Gelişimi, Amacı, Faydaları
• IFS Standardın BRC ve ISO 22000:2005 ile Karşılaştırılması
• IFS Standardı’nın Şartları ve Yorumlanması
• IFS Şartlarının Seviyeleri
• IFS Standardı’nın Diğer Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ile Entegrasyonu
• Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• IFS Standardı Dokümantasyonu Uygulaması
• IFS Belgelendirme Süreci

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örneklerin katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak  incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle: Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, IFS Standardının uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, IFS Standardının uygulaması, iyileştirilmesi, denetimi ve izlenmesinden sorumlu çalışanlar, ilgili mühendisler.

Not: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.

top