HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim Programı (OGP) Eğitimi

Amaç: Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gıda güvenliğini sağlamadaki rolünün anlaşılması, HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim programlarının nasıl uygulanacağını göstermek, HACCP metodolojisini anlamalarını sağlamak, seçilen spesifik ürün ve prosesler üzerinden HACCP planı hazırlama safhalarını göstermektir.

İçerik:

• Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları’nın (HACCP) amacı,
• Tanımlar
• Tarihçe
• HACCP Sisteminin 12 Adımı
1. HACCP Ekibinin Kurulması
2. Ürünlerin Tanımlanması
3. Amaçlanan Kullanım Şeklinin Tanımlanması
4. Akış Diyagramının Oluşturulması
5. Akış Diyagramının Yerinde Doğrulanması
6. Tehlike Analizinin Yapılması – PRENSİP 1
7. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CCP’ler) – PRENSİP 2
8. Kritik Limitlerin Oluşturulması – PRENSİP 3
9. CCP’leri İzleme Sisteminin Oluşturulması – PRENSİP 4
10. Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi – PRENSİP 5
11. Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürlerinin Oluşturulması – PRENSİP 6
12. Doküman ve Kayıt Kontrol Yönteminin Oluşturulması – PRENSİP 7
• HACCP sisteminin kurulmasında çalışma safhaları,
• Gıda güvenliği tehlikeleri,
• Ön koşul programları
• Tehlike analizi ve Kritik Kontrol Noktaları’nın belirlenmesi
• HACCP Planları hazırlanması
• Dokümantasyonun oluşturulması, kayıtların kontrolü.

Hedef Kitle: Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar
bütün aşamalardaki firmaların kalite ve üretim müdürleri / çalışanları

Not: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.

top