Gıda Savunması Eğitimi

Amaç: Gıda savunması işletme içi ve işletme dışından gelebilecek ve ürün emniyeti açısından risk oluşturacak potansiyel güvenlik tehlikeleri, ürüne yönelik potansiyel bilinçli girişimler, bulaşma riskleri, ürün güvenliği açısından riskli noktaların tespiti ve bu risklerin önlenmesine yönelik bir yönetim sisteminin kurulması ve sistemin iyileştirme ve devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli yaklaşıma sahip olmaktır.

Katılımcıların bu eğitim sonrasında kendi sistemlerini gözden geçirerek potansiyel riskleri için gerekli önlemleri alabilecek ve bu önlemlerin devamlılığını sağlayabilecek yaklaşıma sahip olmaları, iyileştirme ve devamlılık yaklaşımına sahip olmalarını sağlamaktır.

İçerik:

• Gıda emniyeti yönetim sistemi nedir

• Gıda güvenliği yönetim sistemlerinde gıda savunmasının yeri

• Risk Analizi ve değerlendirilmesi

• Fiziksel alt yapı özellikleri ve uygunluğu

• Çalışanlardan kaynaklanabilecek riskler ve izlenmesi / Vandalizm

• Proses kontrol için kullanılan bilgisayar sistemlerinin güvenliği

• Gelen hammadde ve ambalaj materyallerinin güvenliği

• Operasyonel faaliyetler (hava ve su kaynaklarının güvenliği)

• Son ürün depolama ve taşıma sırasında güvenlik

• İşletme genelindeki güvenlik stratejileri

• Sistemin güncellenmesi ve gözden geçirme

Hedef Kitle: Gıda güvenliği yönetim sistemi tetkiklerinde görev alacak çalışanlar.

top