Iş Güvenliği Danışmanlığı Hizmetlerimiz

iş güvenliği danışmanlığıDetay Danışmanlık, işletmenize temel olarak 3 alanda iş güvenliği danışmanlığı hizmeti sağlayabilir. Bunlar şunlardır:

 • İş Güvenliği Eksiklerinin Tespiti ve Raporlanması
 • Risk Değerlendirmesi ve Raporlanması
 • İSG Eğitimlerinin Verilmesi

İş Güvenliği Danışmanlığı hizmetlerimiz esnasında durumlar dikkate Alınır:

 • Rutin veya rutin olmayan faaliyetler,
 • Acil durumlar,
 • İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri,
 • İş yerinin dışından kaynaklanan ve iş yerinde kuruluşun kontrolü altındaki çalışanların sağlık ve güvenlik şartlarını olumsuz yönde etkileme kabiliyetine sahip olan belirlenmiş tehlikeler,
 • Uygulama sahasına erişebilme olanağına sahip çalışanların faaliyetleri (Müşteriler ve ziyaretçiler dâhil),
 • İşyerinin civarında kuruluşun kontrolü altındaki iş ile ilgili faaliyetlerden ortaya çıkan tehlikeler,
 • Kuruluşumuz tarafından veya başkaları tarafından tedarik edilmiş olan iş yerindeki teçhizat ,altyapı ve malzemeler,
 • Kuruluşumuzun malzemeleri veya faaliyetleri üzerinde yapılan veya yapılması teklif edilmiş olan değişiklikler,
 • Geçici değişiklikler dâhil isg yönetim sisteminde yapılan değişiklikler ve bunların işletmeye, süreçlere ve faaliyetlere olan etkileri,
 • Risk analizi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabilir yasal zorunluluklar,
 • İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makina/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı(layout) ve bunların insan kabiliyetlerine, ergonomisine uyarlanması.

İş Güvenliği Danışmanlığı hizmeti ile birlikte TMGD Danışmanlığı hizmetine de ihtiyacınız olabilir. Eğer TMGD Danışmanlığı ile ilgili teklif almak isterseniz lütfen iletişime geçiniz.

top