Insan Kaynakları Hakkında

Insan kaynakları, kuruluşların en önemli sermayelerinden birisidir. Bu sermayenin doğru değerlendirilmesi ile birlikte kuruluşlar geleceğini daha doğru planlama, planlanan gelecek için ise doğru kişilerle çalışma avantajına sahip olmaktadırlar. Detay Danışmanlık ile aşağıdaki hizmetleri edinebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetlerimiz

İK Kadrosunun Oluşturulması Ve İlgili Pozisyon İçin Seçme- Yerleştirme Hizmetleri

Şirket Bünyesinde Çağdaş İK Uygulamalarının Kurulması Ve Bu Uygulamaların Yürütme Ve Bakım İşlemlerinin Yapılması Amacıyla İK Kadrosunun Belirlenmesi, Kadro İle İlgili Olan, CV Toplama, CV Değerlendirme, CV Uygulamalarının Yürütülerek Kadroya Yerleştirme Hizmeti.

Organizasyon Yapısının Ve Prosedürlerin İncelenmesi

Şirketin Mevcut Organizasyon Yapısının, Prosedürlerin Ve Raporlama İlişkilerin Belirlenmesi, Kadroların Planlama, Uygulama Ve Kontrol İle İlgili Yetki Ve Sorumluluklarının Belirlenerek Raporlama Hattının Güncellenmesi Hizmeti.

Mevcut İK Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Şirketin Mevcut İK Uygulamalarının Güçlü / Gelişime Açık Yönlerinin İncelenmesi Ve Gerekli İyileştirme Çalışmalarının Yürütülmesi.

Çağdaş İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması

Kuruluş İçerisinde İstihdam Edilen Yönetici, Memur Ve Mağaza Elemanı Kadrosu İçin

  • Seçme-Yerleştirme
  • Performans Yönetimi
  • Kariyer Yönetimi
  • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı
  • Ücret Ve Yan Menfaatler Yönetim
  • İletişim Ve Raporlama Yönetimi
  • Uyuşmazlık/ Disiplin Sistemlerinden Mevcut Olanların İyileştirilmesi Ve Henüz Mevcut Olmayanların Kurulması Hizmetini Kapsar.

Uygulama Ve Bakım Danışmanlığı

Kuruluş bünyesinde bulunan insan kaynakları uygulamalarının izlenmesi ve elde edilecek sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ile danışmanın yetkinlikleri dahilinde olan konularla ilgili şirket yönetimi tarafından talepte bulunulan her türlü ekstra çözümün sunulması hizmetini kapsar.

top