BRC – British Retail Consortium Eğitimi

Amaç: Katılımcıların, British Retail Consortium (İngiliz Perakendeciler Birliği ) tarafından hazırlanan gıda güvenlik ve kalite kriterlerini belirleyen standart hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak.

İçerik:

• BRC Nedir?
• BRC – Food Standardı’nın Gelişimi, Amacı ve Faydaları
• Diğer BRC Standartların Tanıtılması
(Ambalaj Malzemeleri, Müşteri Ürünleri, Depolama / Dağıtım)
• BRC – Food Standardı’nın Şartları ve Yorumlanması
– Yönetimin Taahhüdü ve Sürekli Gelişim
– Gıda Güvenliği Planı – HACCP
– Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
– Fabrika / Saha Standartları
– Ürün Kontrolü
– Proses Kontrol
– Personel
• BRC – Food Standardı’nın Diğer Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ile Entegrasyonu
• BRC – Food Sistemi’nin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• BRC – Food Standardı Dokümantasyonu Uygulaması
• BRC – Food Belgelendirme Süreci

Hedef Kitle: Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar
bütün aşamalardaki firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, mühendisleri
ve çalışanları.

Not: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.

 

 

top