ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşlardaki güvenlik ve sağlık kalitesini arttırmaya yönelik hazırlanmış bir standarttır. Yönetim sistemi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ilk olarak OHSAS 18001 standardı olarak karşımıza çıkmıştır. OHSAS 18001 Standardı ilk yayınlandığı 1999 yılından bu yana geniş bir kabul görmüştür. OHSAS […]

Read more

ISO 19011:2018 GEÇİŞİNDE YENİLİKLER

ISO 19011:2018 geçişinde yenilikler yazımızda, ISO 19011 standardının son revizyonunda karşımıza çıkan yeni kavramlar ele alınmıştır. Aklınıza takılan soruları yorum alanından sorabilirsiniz. ISO 19011:2018’in Ana Teması ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzu güncellenerek 2018 versiyonuna geçilmiş ve güncelleme sonunda standardın ana teması “RİSK TEMELLİ DÜŞÜNME” esasına oturtulmuştur. Risk temelli yaklaşımın uygulanması, risk önleme ve tetkik sürecinin […]

Read more

ISO 14001’DE YAŞAM DÖNGÜSÜ

ISO 14001’de yaşam döngüsü yazımızda yaşam döngüsü yaklaşımının tanımı, 6R felsefesi, yaşam döngüsünün amaçları, yaşam döngüsünü yaklaşımının firmalara katkıları gibi birçok konu işlenmiştir. Aklınıza takılan soruları yorum alanından sorabilirsiniz. Yaşam Döngüsü Yaklaşımı Tanımı       Yaşam Döngüsü yaklaşımı, bir ürün, proses ya da hizmet için kullanılan enerji, ham madde ve bundan dolayı oluşan atık ve […]

Read more

ISO 19011:2018

Kuruluşlarda yapılan denetimler için rehberlik eden ISO 19011:2018 standardı revize edilmiştir. ISO 19011:2018 standardı, ISO tarafından yayımlanmış olup; TSE’nin çeviri yaparak ülkemizde yayımlaması beklenmektedir. Kuruluşlardaki kalite yönetim sistemlerinin denetlenebilmesi için kuruluş iç tetkikçilerini belirlemelidir. İç tetkikçiler ilgili konudaki yeterliliğe ulaşmak için eğitim almalı ve sınavdan geçerek sertifikalandırılmış olmalıdır. Ayrıca tetkikçiler denetim standartları ve denetim teknikleri […]

Read more

ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi

ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi ile kuruluşlar, proseslerin işletilmesi, organizasyonun yönetimi,ürün ve hizmet sağlamanın gerçekleşmesi için gerekli olan bilginin belirlenmesini ve daha da önemlisi bu bilginin sürdürülebilir ve ölçülebilir olmasını ister. ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi, ISO 9001: 2015 Madde 7.1.6’da yeni gereksinim olarak eklemiştir. ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi, kuruluşların bilgi yönetimi ile ilgili farkındalıklarını arttıracaktır. ISO […]

Read more

Baret Renkleri ve Anlamları

Baret; Çalışanların iş yaparken başlarını korumak için kullandıkları, metalden ya da plastikten yapılmış şapkalara denir ve kişisel koruyucu donanımlar arasında yer alır. “Kişisel Koruyucu Donanımların İşYerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında işyerlerinde kullanılması gereken baretler meslek gruplarına göre ve renklerine göre gruplandırılmıştır. Buna göre; Beyaz renkli baret; üst düzey yöneticiler, mühendisler ve ziyaretçiler Sarı renkli baret; […]

Read more

Entegre Yönetim Sistemi Ortak Dokümanları

Entegre Yönetim Sistemi(EYS) Kuruluşta birden fazla yönetim sisteminin (ISO 9001 KYS, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş sağlığı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, v.b.) aynı anda uygulanmasıyla ortaya çıkan sistemlerin bütünleşik olarak yönetildiği sistemdir. Örnek olarak ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, ISO 45001 ISG standartlarını kapsayan bir entegre yönetim sistemi kurulmak istendiğinde dokümantasyon yapısı ve uygulamalarda […]

Read more

ISO 9001:2015 Zorunlu Doküman ve Kayıtlar Nelerdir?

          ISO 9001 şimdiye kadar geçirdiği revizyonlar içinde en geniş kapsamlı revizyonlardan birini geçirdi ve bu yeni revizyonda zorunluluklar ve dokümantasyon çok büyük değişime uğradı. 2008 revizyonunda bulunan zorunlu prosedürler tamamen ortadan kalktı. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının dokümante edilmesini istediği bilgiler ve tutulması gereken kayıtları şu şekildedir; Dokümanlar: KYS […]

Read more

Atık Ayrıştırma Renkleri

  Atık ayrıştırma renkleri, atık yönetimi içerisinde sıklıkla kullanacağınız bir kaynak olacak. Özellikle ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarında karşımıza çıkan Atık Yönetimi konusunda dikkat edilmesi gereken ve çevresel yasal mevzuatlarca sınırlandırılmış önemli bir konu; atıkların doğru sınıflandırılırken doğru renklerdeki biriktirme kutularında toplanmasıdır. Her atığın bir kodu olduğu gibi bir rengi de mevcuttur. Bu nedenle […]

Read more

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması, ISO 9001:2015 standardında en temel değişikliktir. ISO 9001:2008 standardında önleyici faaliyet kavramı, yeni revizyon ile risk temelli düşünme olarak uygulamaya geçmiştir. Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması hem riskleri hem de fırsatları ele alacak şekilde kalite yönetim sistemi’nin uygulanmasını, kurum hedeflerinin gerçekleşmesine etki edecek faktörlerin belirlenmesi ve yönetilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Risk Temelli […]

Read more

1 2 3 12
top