ISO 19011:2018

Kuruluşlarda yapılan denetimler için rehberlik eden ISO 19011:2018 standardı revize edilmiştir. ISO 19011:2018 standardı, ISO tarafından yayımlanmış olup; TSE’nin çeviri yaparak ülkemizde yayımlaması beklenmektedir. Kuruluşlardaki kalite yönetim sistemlerinin denetlenebilmesi için kuruluş iç tetkikçilerini belirlemelidir. İç tetkikçiler ilgili konudaki yeterliliğe ulaşmak için eğitim almalı ve sınavdan geçerek sertifikalandırılmış olmalıdır. Ayrıca tetkikçiler denetim standartları ve denetim teknikleri […]

Read more

ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi

ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi ile kuruluşlar, proseslerin işletilmesi, organizasyonun yönetimi,ürün ve hizmet sağlamanın gerçekleşmesi için gerekli olan bilginin belirlenmesini ve daha da önemlisi bu bilginin sürdürülebilir ve ölçülebilir olmasını ister. ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi, ISO 9001: 2015 Madde 7.1.6’da yeni gereksinim olarak eklemiştir. ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi, kuruluşların bilgi yönetimi ile ilgili farkındalıklarını arttıracaktır. ISO […]

Read more

Baret Renkleri ve Anlamları

Baret; Çalışanların iş yaparken başlarını korumak için kullandıkları, metalden ya da plastikten yapılmış şapkalara denir ve kişisel koruyucu donanımlar arasında yer alır. “Kişisel Koruyucu Donanımların İşYerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında işyerlerinde kullanılması gereken baretler meslek gruplarına göre ve renklerine göre gruplandırılmıştır. Buna göre; Beyaz renkli baret; üst düzey yöneticiler, mühendisler ve ziyaretçiler Sarı renkli baret; […]

Read more

Entegre Yönetim Sistemi Ortak Dokümanları

Entegre Yönetim Sistemi(EYS) Kuruluşta birden fazla yönetim sisteminin (ISO 9001 KYS, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İş sağlığı, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, v.b.) aynı anda uygulanmasıyla ortaya çıkan sistemlerin bütünleşik olarak yönetildiği sistemdir. Örnek olarak ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, ISO 45001 ISG standartlarını kapsayan bir entegre yönetim sistemi kurulmak istendiğinde dokümantasyon yapısı ve uygulamalarda […]

Read more

ISO 9001:2015 Zorunlu Doküman ve Kayıtlar Nelerdir?

          ISO 9001 şimdiye kadar geçirdiği revizyonlar içinde en geniş kapsamlı revizyonlardan birini geçirdi ve bu yeni revizyonda zorunluluklar ve dokümantasyon çok büyük değişime uğradı. 2008 revizyonunda bulunan zorunlu prosedürler tamamen ortadan kalktı. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının dokümante edilmesini istediği bilgiler ve tutulması gereken kayıtları şu şekildedir; Dokümanlar: KYS […]

Read more

Atık Ayrıştırma Renkleri

  Atık ayrıştırma renkleri, atık yönetimi içerisinde sıklıkla kullanacağınız bir kaynak olacak. Özellikle ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamalarında karşımıza çıkan Atık Yönetimi konusunda dikkat edilmesi gereken ve çevresel yasal mevzuatlarca sınırlandırılmış önemli bir konu; atıkların doğru sınıflandırılırken doğru renklerdeki biriktirme kutularında toplanmasıdır. Her atığın bir kodu olduğu gibi bir rengi de mevcuttur. Bu nedenle […]

Read more

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması

Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması, ISO 9001:2015 standardında en temel değişikliktir. ISO 9001:2008 standardında önleyici faaliyet kavramı, yeni revizyon ile risk temelli düşünme olarak uygulamaya geçmiştir. Risk Temelli Düşünme ve Uygulaması hem riskleri hem de fırsatları ele alacak şekilde kalite yönetim sistemi’nin uygulanmasını, kurum hedeflerinin gerçekleşmesine etki edecek faktörlerin belirlenmesi ve yönetilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Risk Temelli […]

Read more

ISO 9001:2015 Değişiklik Yönetimi Süreci

              ISO 9001:2015 Değişiklik Yönetimi Süreci yazımızla birlikte 2015 revizyonundaki yeni bir gerekliliği ele almış olacağız. ISO 9001:2015 Değişiklik Yönetimi Süreci nedir? ISO 9001:2015 Değişiklik Yönetimi Süreci, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı 6.3 maddesi değişikliklerin planlanması ile ile ilgili olarak aşağıdaki şartların yerine getirilmesini beklemektedir: Kuruluş, kalite yönetim sisteminde […]

Read more

OHSAS 18001 yerine ISO 45001 geliyor

OHSAS 18001 yerine ISO 45001 Kuruluşların sağlık ve güvenlik kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan ve uluslararası bir standart olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi standardı artık bir ISO standardına dönüştü ve ISO 45001 olarak yayımlandı. OHSAS 18001 standardı hakkında bilgi almak için yazımızı inceleyiniz ISO 45001: OHSAS 18001 yerine ISO 45001 geliyor, Hemen […]

Read more

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Değişti

Kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak işverenin çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kapsamda işverenler, isg eğitimleri ile ilgili programların hazırlanması, uygulanması, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin sağlanması, çalışanların bu programlara katılması, eğitim sonucunda eğitim belgesi düzenlenmesi gibi sorumluluklara sahiptir. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Değişti 25.04.2018 tarihinde  “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği […]

Read more

1 2 3 12
top