KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başlıklı bu yazımızda, şirketler için kanun hakkında genel bilgiler, kanunun amacı, kapsamı ve izlenecek yollar özetlenmiştir. Günümüzde birçok kurum ve kuruluş günlük faaliyetler çerçevesinde gerçek kişilere ait çeşitli bilgiler elde edebilmektedir. Elde edilen bu bilgiler bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisi ile kolayca işlenebilmekte ve 3. […]

Read more

DÜZELTİCİ FAALİYET NEDİR? HANGİ DURUMLARDA BAŞLATILIR?

DÜZELTİCİ FAALİYET NEDİR? HANGİ DURUMLARDA BAŞLATILIR? Düzeltici Faaliyet Nedir? Hangi Durumlarda Başlatılır? başlıklı yazımızda düzeltici faaliyet nedir, düzeltici faaliyet açma aşamaları ve hangi durumlarda düzeltici faaliyet başlatılır gibi konuların detayları ele alınmıştır. Düzeltici Faaliyet Nedir? Düzeltici faaliyet; firmanın herhangi bir sürecinde ve sürecin herhangi bir aşamasında bir uygunsuzluğun tespit edilmesinden sonra bu uygunsuzluğu ortadan kaldırmak […]

Read more

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI “Sıfır Atık Yönetmeliği Yayımlandı” başlıklı yazımızda Sıfır Atık Nedir?, Sıfır Atık Yönetimi Terminleri, Sıfır Atık Yönetimi için Adımlar, Sıfır Atık Yaklaşımının Adımları gibi başlıkların detaylarını bulacaksınız. Sıfır Atık Nedir? “Sıfır Atık”;  atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atık oluştuğunda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan […]

Read more

YÖNETİM SİSTEMLERİ KURULUMUNDA YOL HARİTASI

YÖNETİM SİSTEMLERİ KURULUMUNDA YOL HARİTASI “Yönetim Sistemleri Kurulumunda Yol Haritası” başlıklı bu yazımızda, hizmet verdiğimiz yönetim sistemlerinden Anex SL Yüksek Seviye Yapı tabanındaki standartlarda sistem kurulumu işlemlerinin neler olduğu anlatılmıştır. Yönetim sistemlerinin kurulumuna başlamadan önce atılacak ilk adım mevcut durum analizidir. Bu aşamada süreç bazlı yaklaşım ile firmanın mevcut durum ve işleyişleri analiz edilerek güçlü ve zayıf […]

Read more

ANEX SL YÜKSEK SEVİYE YAPI

Anex SL Yüksek Seviye Yapı başlıklı yazımızda; Anex SL Yüksek Seviye Yapı nedir?, Annex SL Yüksek Seviye Yapı ile Oluşturulan Standartlarda Ortak Terimler nelerdir?, Annex SL Yüksek Seviye Yapı Neyi Amaçlar? gibi birçok konu işlenmiştir. Aklınıza takılan tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilir ya da sorularınızı yorum alanından sorabilirsiniz. Anex SL Yüksek Seviye Yapı Nedir? ISO; çevre, […]

Read more

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kuruluşlardaki güvenlik ve sağlık kalitesini arttırmaya yönelik hazırlanmış bir standarttır. Yönetim sistemi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ilk olarak OHSAS 18001 standardı olarak karşımıza çıkmıştır. OHSAS 18001 Standardı ilk yayınlandığı 1999 yılından bu yana geniş bir kabul görmüştür. OHSAS […]

Read more

ISO 19011:2018 GEÇİŞİNDE YENİLİKLER

ISO 19011:2018 geçişinde yenilikler yazımızda, ISO 19011 standardının son revizyonunda karşımıza çıkan yeni kavramlar ele alınmıştır. Aklınıza takılan soruları yorum alanından sorabilirsiniz. ISO 19011:2018’in Ana Teması ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzu güncellenerek 2018 versiyonuna geçilmiş ve güncelleme sonunda standardın ana teması “RİSK TEMELLİ DÜŞÜNME” esasına oturtulmuştur. Risk temelli yaklaşımın uygulanması, risk önleme ve tetkik sürecinin […]

Read more

ISO 14001’DE YAŞAM DÖNGÜSÜ

ISO 14001’de yaşam döngüsü yazımızda yaşam döngüsü yaklaşımının tanımı, 6R felsefesi, yaşam döngüsünün amaçları, yaşam döngüsünü yaklaşımının firmalara katkıları gibi birçok konu işlenmiştir. Aklınıza takılan soruları yorum alanından sorabilirsiniz. Yaşam Döngüsü Yaklaşımı Tanımı       Yaşam Döngüsü yaklaşımı, bir ürün, proses ya da hizmet için kullanılan enerji, ham madde ve bundan dolayı oluşan atık ve […]

Read more

ISO 19011:2018

Kuruluşlarda yapılan denetimler için rehberlik eden ISO 19011:2018 standardı revize edilmiştir. ISO 19011:2018 standardı, ISO tarafından yayımlanmış olup; TSE’nin çeviri yaparak ülkemizde yayımlaması beklenmektedir. Kuruluşlardaki kalite yönetim sistemlerinin denetlenebilmesi için kuruluş iç tetkikçilerini belirlemelidir. İç tetkikçiler ilgili konudaki yeterliliğe ulaşmak için eğitim almalı ve sınavdan geçerek sertifikalandırılmış olmalıdır. Ayrıca tetkikçiler denetim standartları ve denetim teknikleri […]

Read more

ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi

ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi ile kuruluşlar, proseslerin işletilmesi, organizasyonun yönetimi,ürün ve hizmet sağlamanın gerçekleşmesi için gerekli olan bilginin belirlenmesini ve daha da önemlisi bu bilginin sürdürülebilir ve ölçülebilir olmasını ister. ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi, ISO 9001: 2015 Madde 7.1.6’da yeni gereksinim olarak eklemiştir. ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgi, kuruluşların bilgi yönetimi ile ilgili farkındalıklarını arttıracaktır. ISO […]

Read more

1 2 3 13
top