APQP – PPAP Eğitimi

Amaç: Ürün onay sürecinde yer alacak çalışanlara konuyla ilgili gerekli kabiliyeti kazandırmaktır. Katılımcıların kendilerinin ve tedarikçilerinin ürün ve üretim sürecini nasıl onaylamaları gerektiği yanında müşterilerinden ürün onaylarının nasıl alacakları konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İçerik:

– Projenin tanımlanması ve planlanması,

– Ürün tasarımı ve geliştirilmesi,

– Proses tasarımı ve geliştirme,

– Ürün ve prosesin geçerlilik kazanması,

– Geri bildirimin değerlendirilmesi ve düzeltici faaliyetler,

– Kontrol planı metodolojisi,

– Üretim parçası onay prosesinin uygulanması,

– Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler,

– İmalatçı onay seviyeleri,

– Proses talepleri,

– Kayıtların ve mastar numunenin saklanması,

– Parça onay durumu.

Hedef Kitle: Kalite güvence, satın alma, üretim, üretim planlama, lojistik, ürün geliştirme bölümlerindeki mühendis ve sorumlular.

top